Fel skolreformer kan försämra läget

Inlagd den 19 augusti 2011 kl 07:47 i Övrigt

Av Jan Hylén

En av vår tids främsta skolforskare heter Michael Fullan. Han publicerade i våras en spännande artikel om hur felaktiga skolreformer inte bara gör att utlovade förbättringar uteblir. De kan till och med försämra läget för det land eller den delstat som introducerar dem. Han börjar med att identifiera fyra komponenter som skapar systemförbättringar:

 • främja motivationen för både lärare och elever
 • engagera både lärare och elever i en fortlöpande utveckling av undervisning och lärande
 • uppmuntra kollektivt arbete eller team work
 • se till att alla påverkas av förändringarna.

Men, säger Fullan, många länder missar inte bara dessa fyra avgörande punkter utan sätter sin lit till andra frågor. De kan se bra ut på papperet men kommer inte att ge det resultat man förväntar sig. De kan till och med försämra läget. Han menar att det finns fyra sådana “wrong drivers” som är mer vanliga än andra. De är:

 • att förlita sig på inspektioner, tester och ansvarsutkrävande istället för att satsa på utveckling,
 • att satsa på individuell utveckling av lärare och skolledare istället för att utveckla gruppen,
 • att investera i IT och tro att bara man får datorer i skolan så löser det alla problem,
 • att ha lösryckta insatser istället för en samlad strategi där olika delar hänger samman.

Detta budskap är mycket viktigt att ta till sig för både kommuner som nu hårdsatsar på en dator till varje elev – det räcker inte att köpa in datorer! (som jag skrivit om tidigare) – och inte minst till skolminister Björklund som under lång tid satsat så mycket på att ta fram nya tester, mer betyg och mer inspektion på bekostnad av utvecklingsinsatser. Om man ska tro Fullan, och det finns goda skäl att göra det, så kommer detta inte att förbättra den svenska skolans resultat. Det kan tvärt om försämra läget!

Fullan – Wrong Drivers Paper

Vad gäller det bidrag till bättre utbildning som IT kan ge så sammanfattar ITL Research sin forskning på följande sätt:

“Expanding and deepening student learning is directly related to the content and quality of teaching. Technology can and often does support high quality teaching. However, to strongly impact student learning, technology must be integrated with learning goals and combined with fundamental pedagogical capacity-building. In parallel, teachers and school leaders must be empowered to use this capacity through the modernization and alignment of learning objectives and assessments across all system levels.”

Fler resultat från detta spännande projekt hittar du här. Den bygger på data från 7 länder och har fokus på nya och effektiva undervisningsformer, som bland annat innefattar IT.

 

Jan Hylén

 

Kommentarer

 • Fredrik Pedersen-Dambo: 20 augusti 2011

  Jag tror oddsen ökar rejält för dem som själva och med hjälp av andra synar sin egen organisation och har förändringsvilja. Vilken organisation kommer eleverna in i och vad händer där? Vilken organisation strävar man efter och vilken har man? Metoder som används? Bevarande av äldre strukturer, revir och roller på grund av att man inte vet vart man vill sträva och konflikträdslor?

 • Peter Becker: 22 augusti 2011

  Tack Jan! Fullan belyser på ett klargörande sätt och med bred erfarenhetsbas det vi i DIU länge talat om som erfarenhetsutbyte, peer-coaching, professionell utveckling i lärarkåren baserad på delad erfarenhet. Han ger med de fyra första punkterna starkt stöd för det perspektiv på betydelsen av den professionella kunskapsbildningen som professor Ingrid Carlgren senast diskuterade på FL2011. Det bör vara en uppmuntran men också en vägvisare för bland annat bloggande lärare. Vi behöver pedagogiska kafféer både i den fysiska och den virtuella verkligheten.

  Nu tillför Michael Fullan tydliga slutsatser kring vad som INTE fungerar. Vi börjar äntligen få storskaliga erfarenheter som möjliggör att skapa kraftfulla strategier för skolutveckling, byggda kring lärarprofessionens egen kunskapsutveckling.

  Jag hoppas vi får se allt mer praktik baserad på detta perspektiv framöver!

Skriv kommentar


Get the Flash Player to see the slideshow.

Framtidens lärande


Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Namn

E-postadress

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer