Konferens


Framtidens lärande den 11-12 oktober 2016 –
tillsammans skapar vi framtidens skola!

#framlar

Konferens den 11-12 oktober 2016 på Münchenbryggeriet i Stockholm
För ledare, lärare, beslutsfattare, forskare och leverantörer

Dokumentation från konferensen

Program

 

Lärare, skolor och kommuner i framkant med digitalt lärande – hur gör de?

I oktober är det dags för Framtidens Lärande. Där möter du, bland andra, lärare och skolor liksom kommuner och skolhuvudmän i framkant av skolans it-utveckling.

Framtidens lärande 2016 samlar kommuner, ledare och pedagoger med de beprövade erfarenheterna. Här möter du forskare med de vetenskapliga perspektiven. Här möter du visionerna – nu går vi vidare!

Framtidens lärande 2016 kommer att handla om:

Beprövade erfarenheten kring digital skolutveckling
• Ledarskap för och realiserande av kollegialt lärande – hur ser det ut i praktiken?
• Från kompetensutveckling till professionsutveckling – i dialog med forskning
• Kommunala strategier – kommuner och skolhuvudmän delar med sig av erfarenheter, lärdomar, framgångsstrategier och tankevändor

Digitala nycklar för lärandets utveckling
• Digitala verktyg för bättre lärande och effektivare arbete.
• Digitala läromedel och lärresurser – dagens utbud, utveckling och möjligheter.
• Digitala arbetssätt, digitala prov och bättre lärande samt effektivare arbete.
• Digitala nycklar för nyanlända, för integration.

Ur programmet

Vilka bör delta?
Framtidens lärande är en konferens för de som driver skolans utveckling i en digital era: kommunala ledare, lärare, beslutsfattare, forskare och leverantörer

Upptaktsprogram 10 oktober
Kvällen den 10 oktober har vi upptaktsprogram, på Münchenbryggeriet. Delta i en unik kväll med pub och överraskningsprogram.

Bokning och anmälan
Partners och utställare se utställarfliken

Anmäl dig här!

 

Framtidens lärande – sedan 2009 – har bidragit till
• Att 1-1-satsningar fått en nationell scen och vuxit från ett fåtal kommuner till ett flertal
• Att digital kompetens skrivits in i styrdokumenten
• Att digitalisering i skolan satts på dagordningen i politik, myndigheter och kommuner
• Att dialogen mellan praktik, forskning och leverantörer kring digitaliseringen fått en scen
Hundratals kommuner, tusentals skolor och lärare har tillsammans åstadkommit den förändringen på sex år!


Get the Flash Player to see the slideshow.

Välkommen till Framtidens lärande - nästa steg


Framtidens lärande – tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Framtidens lärande – nästa steg! 2016

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg