Konferens


Boka in i kalendern:
Framtidens lärande 2017, 23-24 maj –
på Münchenbryggeriet i Stockholm

För ledare, lärare, beslutsfattare, forskare och leverantörer
#framlar

Dokumentation från Framtidens lärande 2016

Program 2016

Lärare, skolor och kommuner i framkant med digitalt lärande – hur gör de?

11-12 oktober ägde Framtidens Lärande 2016 rum. Här samlades lärare och skolor liksom kommuner och skolhuvudmän i framkant av skolans it-utveckling.

Framtidens lärande 2016 handlade om:

Beprövade erfarenheten kring digital skolutveckling
• Ledarskap för och realiserande av kollegialt lärande – hur ser det ut i praktiken?
• Från kompetensutveckling till professionsutveckling – i dialog med forskning
• Kommunala strategier – kommuner och skolhuvudmän delar med sig av erfarenheter, lärdomar, framgångsstrategier och tankevändor

Digitala nycklar för lärandets utveckling
• Digitala verktyg för bättre lärande och effektivare arbete.
• Digitala läromedel och lärresurser – dagens utbud, utveckling och möjligheter.
• Digitala arbetssätt, digitala prov och bättre lärande samt effektivare arbete.
• Digitala nycklar för nyanlända, för integration.

Ur programmet

Framtidens lärande – sedan 2009 – har bidragit till
• Att 1-1-satsningar fått en nationell scen och vuxit från ett fåtal kommuner till ett flertal
• Att digital kompetens skrivits in i styrdokumenten
• Att digitalisering i skolan satts på dagordningen i politik, myndigheter och kommuner
• Att dialogen mellan praktik, forskning och leverantörer kring digitaliseringen fått en scen
Hundratals kommuner, tusentals skolor och lärare har tillsammans åstadkommit den förändringen på sex år!


Get the Flash Player to see the slideshow.

Välkommen till Framtidens lärande - nästa steg


Framtidens lärande – tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Framtidens lärande – nästa steg! 2016

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg