Konferens


Framtidens lärande – nästa steg!

10-11 april 2014, Münchenbryggeriet, Stockholm

Framtidens lärande – nästa steg, detaljprogram (pdf 140402)

Från offentlig hearing i riksdagen till – nästa steg:
Framtidens lärande, 10-11 april i Stockholm

Efter en uppskattad hearing om Lärandets nya landskap i Sveriges riksdag den 5 februari genomför vi nu Framtidens lärande – nästa steg!, 10-11 april på Münchenbryggeriet, centralt i Stockholm.

Nu är det dags för nästa steg. Vi går från goda exempel och enstaka föregångare bland kommuner till brett genomförande där flertalet lärare och elever använder it som ett integrerat verktyg för kunskaps-utveckling, samarbete och personlig utveckling. Vi går mot solida strategier för framgångsrik skolutveckling, baserad på beprövad erfarenhet och internationell forskning.

Fokus för Framtidens lärande är:
• Ledarskap och strategier, lokalt och nationellt
• Utvecklat lärande, delande och erfarenhetsutbyte

Målgrupper är ”beslutsfattare och drivande”, det vill säga politiskt förtroendevalda och tjänstemän inom utbildningsområdet, nationellt och lokalt, beslutsfattare och skolutvecklare, drivande skolledare och pedagoger, lärarutbildare, forskare, samt företrädare för samhälle och IT-bransch.

Var med i samtalet – framtiden är här!

Program och Anmälan

Försäkra dig om din plats, anmäl dig till Framtidens lärande – nästa steg! 10-11 april, Münchenbryggeriet i centrala Stockholm. Länk till anmälningsformulär.

Ramprogram med huvudtalare

Konferensen valbara program
Programspår: Nästa steg – skolutveckling, digitalisering och beprövad erfarenhet
Programspår: Erövra språket, digitala vägar till läsande och skrivande
Programspår: Kreativ verkstad – spel, kodning och digitalt skapande
Programspår: Utvecklat lärande

Teachmeet på Framtidens lärande

Precis som tidigare år arrangeras ett TeachMeet, som en gratis och självorganiserad del, i samband med Framtidens lärande. Teachmeet är ett möte för lärare, med lärare och om lärande. Ta chansen att dela med dig och inspireras av kollegor.

Årets Teachmeet äger rum fredag den 11 april kl 14-17 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Anmälan till TeachMeet

“Leadership for learning of the Future”

Lappa och laga räcker inte, menar Valerie Hannon, det krävs en transformering av skolan.
Valerie Hannon, Innovation Unit, UK, och rådgivare till OECD, kommer till Framtidens lärande och utvecklar frågan kring framtidens skola. En del av ledarskapsperspektivet.
Läs intervju med Valerie Hannon (DIU nr 1/2014).

Strategier för kollegialt delande – förutsättning för framgång

– Det handlar inte om superpedagoger, utan om regelbundet delande, av systematiskt delat utvecklingsarbete, om former, rutiner och strukturer som kan bidra till delande av erfarenheter och till kollegial utveckling, skriver Peter Becker inför Framtidens lärande i en aktuell PISA-kommentar. En del av ledarskapsperspektivet.
Läs inlägget Ge lärarna förutsättningarna!

Järfälla utvecklar lärandet

Järfälla är ny kommunpartner i Framtidens lärande, och bidrar både med ett strategisk perspektiv på skolutveckling och konkreta praktikexempel.
– Vi vill dela med oss av vårt arbete för att uppfylla målen och vi vill bidra till den gemensamma kunskapsutvecklingen, säger Lena Elfvingsson, biträdande skolchef.
Läs mer om Järfällas medverkan på Framtidens lärande (DIU nr 1/2014).

Ungas digitala kreativitet tema på Framtidens lärande

Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid KTH i debattinlägg i DN 3 mars, talare på Framtidens lärande: – Våra ungdomar måste få vara kreativa med digitala material på samma sätt som de lär sig skriva, måla, rita, sy och göra träfigurer i slöjden. Datorer i skolan är mer än pedagogiska hjälpmedel, de är en del av samhällets innovationssystem, säger Kristina Höök. Hon medverkar i temat “spel, kodning och digitalt skapande” på Framtidens lärande. Länk till inlägg DN debatt 3 mars

Program och anmälan

Anmäl dig till Framtidens lärande – nästa steg! 10-11 april, Münchenbryggeriet i centrala Stockholm. Länk till anmälningsformulär.

Ramprogram med huvudtalare

Hotell och boende

För bokning av hotellrum med bra läge och pris för deltagare på Framtidens lärande, kontakta vår resebyrå Europaweekend: tel: 08-21 00 92, eller mail: info@europaweekend.se

 

Ställa ut på Framtidens Lärande?

Du som vill ställa ut på Framtidens lärande hittar mer information här, fliken Utställare.

Mer om Framtidens lärande

Syftet är att synliggöra lärande med digitala verktyg och arbetsformer, bidra till skolans kunskapsbildning och det nationella samtalet om skolutveckling med it, med målet att alla elever ska möta framtiden med goda och likvärdiga förutsättningar.

Målgrupper är ”beslutsfattare och drivande”, det vill säga politiskt förtroendevalda och tjänstemän inom utbildningsområdet, nationellt och lokalt, beslutsfattare och skolutvecklare, drivande skolledare och pedagoger, lärarutbildare, forskare, samt företrädare för samhälle och IT-bransch.


Framtiden lärande – nästa steg, 10-11 april! Där framtidens lärande syns

• Grundperspektivet är skolans och skolprofessionernas egen kunskapsbildning
• Det nya steget innebär ett fördjupat perspektiv med förankring i internationell FoU om skolutveckling med it

Arrangörer sedan start
Framtidens lärande är den nationella konferensen sedan 2009 för skolutveckling med it arrangerad av Stiftelsen DIU tillsammans med Skolverket, Universitets- och Högskolerådet, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, i samverkan med många skolor och kommuner (ca 150 FL2013), organisationer (ca 10), högskolor (ca 10) och leverantörer (ca 50), senast i Stockholm Waterfront Congress Centre.

Framtidens lärande har sedan 2009 bidragit till

• Att 1-1-satsningar fått en nationell scen och vuxit från ett fåtal kommuner till ett flertal
• Att digital kompetens skrivits in i styrdokumenten
• Att digitalisering i skolan satts på dagordningen i politik, myndigheter och kommuner
• Att dialogen mellan praktik, forskning och leverantörer kring digitaliseringen fått en scen

Hundratals kommuner, tusentals skolor och lärare har tillsammans åstadkommit den förändringen på fem år sedan 2009!


Get the Flash Player to see the slideshow.

Välkommen till Framtidens lärande - nästa steg


Framtidens lärande – nästa steg! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Anmälan öppnad!
Läs mer om konferensen
Framtidens lärande – nästa steg! 2014

Arrangörer

Koordinatorer

Nyhetsbrev

Arkiv

Skriv inlägg