Konferens 26 april –program

Nu öppnar vi klassrumsdörrarna!
– en konferens med fokus på strukturerat kollegialt lärande

08.30–09.00
Registrering och kaffe

09.00
Välkomna!
Moderator Stig Roland Rask

09.00–09.30
Tillit till yrkeskunnande
– Intern insyn grundskola som verktyg för skolutveckling på vetenskaplig grund
Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg och Kathrin Hansson, sakkunnig,  Linköpings kommun

09.30–10.00
Videofeedback till lärare – Så här gör vi
Jens Levin, rektor, med medarbetare, Plusgymnasiet i Kristianstad

10.00–10.10
Varför denna konferens?
Peter Becker, Stiftelsen DIU och Mats Rosenkvist, BravoLesson

10.10–10.40
Varför är professionsutvecklingen avgörande för skolan? Hur får vi detta att hända i skolvardagen?
Panelsamtal med:
• Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
• Åsa Fahlen, ordförande Lärarnas Riksförbund
• Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund

10.40–11.10  – Kaffe och musik

11.10–11.40
Using quality feedback to help teachers reflect
Dr. Howard Pitler, Founding Partner – Instructional Excellence Partners, LLC

11.40–12.10
Dokumentation och reflektion
Per Dahlbeck, pedagogiska utvecklingsteamet Malmö kommun

12.10–13.00 – Lunch

13.00–13.30
Vad menar vi med undervisningskvalitet? Har vi samma bild av vad som är kvalitet inom lärarkåren på skolan?
John Steinberg, föreläsare och författare

13.30–14.00
Två lektionsobservationer per vecka – varje rektors uppdrag i Filipstad
Gun Palmqvist, rektor, Ferlinskolan, Filipstad

14.00–14.30
Mikrobesök med makroeffekt
Mats Strandler, rektor, Eklidens skola, Nacka

14.30–15.00  – Kaffepaus och musik

15.00–15.30
Ledarskapet i klassrummet – lärandets ordning och reda
Marcus Samuelsson, leg. lärare i slöjd, docent i pedagogik, Högskolan Väst

15.30–16.00
Praktiken, praktiknära forskning och nationell infrastruktur för professionsutveckling
Panelsamtal med:
• Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet,
• Björn Åstrand, lektor i pedagogik vid Umeå universitet och regeringens särskilda utredare ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”
• Per-Arne Andersson, direktör, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad SKL
• Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
• Helena Sagar, Lektor/leg lärare NO&Tk, Kullaviksskolan, Kungsbacka Kommun. Fil Dr Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning.

16.10–16.40
Challenge the Gap – Unlock Potential
Professor Sir George Berwick, Challenge Partners, London

16.40–17.00
Vad händer nu och avslutning

17.00–18.00
Mingel och samtal    

 

Programmet gäller med reservation för eventuella ändringar.

 

Anmäl dig här

Kontaktpersoner
Peter Becker, stiftelsen DIU, e-post: peter.becker@diu.se, mobil 070-710 4453
Mats Rosenkvist, Successful Schools, e-post: mats@successfulschools.se, mobil 070-957 4780

 

Konferensens arrangeras av

Framtidens lärande,Stiftelsen DIU och Bravo Lessons


Get the Flash Player to see the slideshow.

Framtidens lärande


Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Namn

E-postadress

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer