Framtidens lärande – viktig mötesplats för engagerade och visionära nyckelpersoner inom skolan

Ulf Melin, generaldirektör, Universitets- och högskolerådet.

– Det är spännande att se hur it och användning av digitala verktyg har skapat helt nya förutsättningar för att knyta kontakter och samarbeta över nationsgränser. De fysiska avstånden behöver aldrig stå i vägen för de goda idéerna. På den internationella arenan finns en oändlig mängd erfarenhet och kunskap som bidrar till utveckling av svensk utbildning.

– Framtidens lärande är en viktig mötesplats för engagerade och visionära nyckelpersoner inom skolan, och Universitets- och högskolerådet vill vara där för att diskutera utvecklingsfrågor och berätta mer om hur vi kan ge stöd till internationellt samarbete,.

Det säger Ulf Melin, generaldirektör, Universitets- och högskolerådet, som tillsammans med Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och SPSM arrangerar Framtidens lärande 2013, 15-17 maj.