Framtidens Lärande Norr – Digitalt

Bilden: Dagens moderator Andreas Skog tillsammans med några av de medverkande: Arja Holmstedt Svensson, Guldtrappan, Annika Agélii Genlott, SKR, Robert Fahlgren, Lärarförbundet och Susanne Kjällander, Stockholm universitet.

För första gången har Framtidens Lärande genomförts digitalt. Annorlunda? Ja. Intressant? Ja. Var det fortfarande Framtidens Lärande? Ja. Med röster från lärare och elever, ledare och forskare.

Framtidens Lärande Norr arrangerades av stiftelsen DIU och Luleå kommun. Ursprungligen skulle vi alla mötts i Norrbotten, i Luleå, hösten 2020. Så blev det nu inte, i dessa pandemins tider. Men den 23 mars 2021 genomförde vi tillsammans Framtidens Lärande Norr – Digitalt.

Hur kan tekniken stärka lärandet? Vilka utmaningar och möjligheter finns för digitala plattformar, läromedel och prov? Hur fungerar skola på distans under pandemin? Vad tar vi med oss framöver av erfarenheter från pandemin om arbetsformer, digitala resurser, arbete online och i klassrummet? Det var några av de frågor som diskuterades på Framtidens Lärande Digitalt Norr. 

Utgångspunkten för konferensen var pandemins lärdomar – hur går vi vidare? Och här inledde Maksim Hassbjer och Alma Brännvall, elever på Luleå gymnasieskola, tillsammans med lärarna Cajsa Sundström och Kristoffer Nordekvist med sina erfarenheter

I Luleå och i regionen finns en imponerande samlad utvecklingskraft, i skolan liksom i samhället runt omkring. På konferensen deltog regionens skolor och huvudmän tillsammans med nationella aktörer och forskare för att dela erfarenheter och perspektiv.

– Pandemin har verkligen ställt skolans digitala förmåga på prov och jag tycker att vi ska stolta över hur vi hanterat det. I mångt och mycket har vi lyckats väl och det tycker jag dagens program också har visat och jag hoppas att vi ska ta med oss det bästa att de lärdomar vi har fått från den här tiden inför framtiden, sa Maarit Enbuske, skolchef i Luleå kommun. Luleå kommun mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling.

Pandemins påverkan och hur skolan kan jobba med distansundervisning var en fråga som togs upp i flera programpunkter. Och det gavs många exempel på gjorda erfarenheter under pandemin. Frågan är vad som händer kring skolans digitalisering framöver.

– Vi ska ta med oss erfarenheterna tillbaka till klassrummet. Tekniken ska vara ett stöd för pedagogiken. Skolans digitalisering handlar om att nyttja tekniken så att pedagogiken får hävstång, så att undervisningen blir bättre, sa Annika Agélii Genlott, projektledare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och projektansvarig för den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolan.

Foto Peter Becker

– Vi har under dagen belyst professionernas roller och betydelse i skolan. Vi har mött lärare och ledare med en mängd intressanta exempel. Och en av de frågor som har understrukits under dagen är att skolans professioner måste äga – vara med och styra och skapa – den digitala utvecklingen. Så starkt och tydligt som här har detta inte uttryckts tidigare, av professionen, av företrädare och av forskare. Det är en otroligt viktig förutsättning inför framtiden, sa Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU under konferensens avslutning.


Pandemins lärdomar – hur går vi vidare, var temat för konferensen första pass, som du kan följa här nedan.

Välkommen!
Emma Engelmark, ordförande Barn- och utbildningsnämnden och Maarit Enbuske, skolchef, Luleå kommun och Peter Becker ordförande stiftelsen DIU.

Skola på distans under pandemin – elever och lärare reflekterar
Maksim Hassjber, elevrådsordförande Luleå och Alma Brännvall, elever på ekonomiprogrammet åk 3, Cajsa Sundström och Kristoffer Nordekvist, lärare, Luleå gymnasieskola

Svensk skola, pandemin och den digitala strategin
Annika Agélii Genlott, Sveriges Kommuner och Regioner 

Vem vet bäst? Om professionens makt över skolans digitalisering 
Katarina L Gidlund, digitaliseringsprofessor,  Mittuniversitetet 

Hela konferensprogrammet Framtiden Lärande Norr

Guldtrappan är en nationell kvalitetsutmärkelse som lyfter fram kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar med skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Guldtrappans prisbelönta huvudmän 2020 medverkar på konferensen Framtidens Lärande Digitalt Norr från förskola till gymnasium. Luleå kommun mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019.
Läs mer om Guldtrappan och nomineringen för 2021