Besök på engelsk skola – reflektion

Det är dags att sammanfatta årets Londonupplevelser. För mig är resan, med BETT-mässan, skolbesök, seminarier och möten, en möjlighet att få distans till det som sker i vardagen och att få perspektiv som stimulerar och utmanar tankarna. Det låter väl som något värdefullt och bra? Men vad betyder det konkret?

För mig börjar Londonresan redan ett år före, med en rejäl uppföljning av innehåll, form och lärdomar av den senaste resan. Som i allt kvalitetsarbete är det en nödvändig och viktig del av lärandet och en utgångspunkt för planeringen framåt.

Det handlar om:

• Framåtspaning: Vad är det som är på gång framöver?
• Eftertanke: Varför gör vi som vi gör? Varför presenteras denna  nyhet/produkt/arbetsmodell? Hur bidrar det vi sett och hört till vår utveckling?
• Omvärldsbevakning: Vad gör andra och hur och varför?
• Nätverkande: Samtal om lokala lösningar och framgångsberättelser, men även floppar!

All denna input kräver reflektionstid för att landa i nya tankar framåt.

Skolbesök och dialogen med kollegor, lärare och ledare, i de brittiska skolorna är en central del av veckan. De skolor DIU besöker har alla ett stabilt ledarskap och en tydlig ledning. De har också fått goda omdömen av Ofsted-inspektörerna, den brittiska motsvarigheten till vår Skolinspektion.

Ingen skola är den andra lik, och det gäller även här! Det är lätt att bländas av de fantastiska utställningarna i klassrum och korridorer och kanske förfasas över datasalar och filter i nät. Det kan vara svårt att se det arbete som ligger bakom varje lektion och den genomtänkta grundstruktur som krävs för pedagogernas arbete i stora elevgrupper. Därför är det viktigt att sätta sig in i den brittiska skolkulturen och skillnader i styrdokument – läs mer om det engelska skolsystemet. Det hjälper till att förstå det som på ytan kan verka vara gammaldags sett genom svenska glasögon.

I år besökte vi bland annat fem skolor i Sutton, ett distrikt en halvtimmes tågresa söderut från centrala London. Skolorna i Sutton är välkända för sina goda resultat. En av skolorna, Wallington Country Grammar School (en pojkskola som numera tar emot flickor från 6th form) tillhör de 2% skolor som har bäst resultat i hela England. Det vi möttes av var öppna och vänliga elever och lärare som gjorde sitt yttersta för att vi skulle få våra frågor besvarade och se de lektioner vi var intresserade av under dagens besök. Vi mötte också en rektor som avspänt och engagerat förklarade hur skolans etos förväntas genomsyra varje lektion.

Engagement, Progress, Challenge, Relationship och Deep Thinking! En skola som lyckats bevara traditioner och värden utan att för den skull ge avkall på utveckling och kreativitet. Formativ bedömning är ett viktigt verktyg som används varje lektion.

Kan man verkligen lära sig något under en studiebesöksdag eller blir det bara ett intressant avbrott i vardagen? Mitt svar är att det är en hjälp för att få perspektiv på det egna arbetet och att ställa frågor till sig själv kring det vi tar för givet som ett ”rätt” sätt att arbeta. För att detta ska ske måste iakttagelserna och upplevelserna bearbetas. Det kan man göra på olika sätt. Ett enkelt och konkret sätt att arbeta med detta är en ”studiebesöks-logg”, där man jobbar med snabba anteckningar som underlag för reflektion, enskilt eller i grupp. Det är ett systematiskt sätt att fördjupa förståelsen och värdet av besöken i skolorna

DIU har ett helhetstänkande som grund för Londonresorna, alla nivåer bör involveras i skolutvecklingsarbetet och samverkan är vägen framåt. Därför är också eleverna i centrum och deras röster viktiga!

Text: Lena Elvingsson verksamhetschef Cesab, vice ordförande föreningen DIU

Speglingar och reflektioner från studieresan till London 2019