Elever lär sig göra trovärdiga fejknyheter

Känner du till Fockenfors, Sveriges minsta kommun? Inte?

Våren 2017 utmanade läraren Josef Sahlin vid Årstaskolan i Stockholm sina elever med en uppgift, att skapa trovärdiga men påhittade webbsidor. Att göra egna fejknyheter blev ett led i att arbeta med källkritik i skolan. Eleverna skapade webbsidor för den påhittade kommunen Fockenfors (Sveriges minsta kommun) och Östmanland (Sveriges minsta landskap). Utmaningen för eleverna var att skapa så trovärdiga sidor som möjligt och att därigenom själva lära sig hur man avkodar vilka sidor på nätet som är seriösa.

Årstaskolan tog hem priset på Källkritikens dag i våras, för sina insatser för källkritiskt tänkande. Priset är ett samarbete mellan Viralgranskaren hos Metro och Internetstiftelsen.

Frågor om trollfabriker, fejkade nyheter och alternativa fakta har under det senaste året tagit plats i samhällsdebatten. För den som vill ta lätt på det hela handlar det främst om en oförarglig ryktesspridning i sociala medier. För den som ser allvaret handlar det om de faktiska försök som görs för att skapa konflikt genom att undergräva tilltron till demokratiska samhällsinstitutioner och till etablerade medier.

Stiftelsen DIU, reportagesajten Blank Spot, myndigheten Statens medieråd och bokförlaget Studentlitteratur belyser frågorna vid seminariet ”Trollfabriker och kritiskt tänkande – sociala medier och vår tids skola”, vilket arrangeras på Bokmässan i Göteborg fredagen den 29 september 2017, kl. 15.00–15.45.

Text: Klas Viklund & Peter Becker

Foto: Fake News by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images