Föregångare eller efterföljare?

Foto Jan Gulliksen

Jan Gulliksen, professor på KTH, inledde dagen med en lätt kritisk syn på dagens pedagogik. Hur kan vi använda den nya tekniken och vad den kan ge oss för kunskap och erfarenhet? Detta ledde till mycket laddade kommentarer på Twitter. 

Jan ifrågasatte till exempel. varför lärare inte låter elever använda sidor som Wikipedia, för att söka information. Svaret eleverna vanligtvis får från lärarna är “För att man inte kan lita på allt som skrivs på internet”, något som bara bevisar att lärarna måste få eleverna att tänka mer källkritiskt. 

Han nämnde även att inspiration och att få eleverna att bli entusiastiska inför en uppgift är en av lärarnas viktigaste uppgifter.

Text: Erika och Therese, elever på gymnasieskolan YBC i Nacka
Foto: Bo Helmersson