Inför Framtidens Lärande – seminarium på digitala Bokmässan

foto seminariedeltagare på Bokmässan 2020

Arja Holmstedt Svensson, Tapio Liimatainen, Peter Becker och Elisabet Nihlfors på digitala Bokmässan 2020.

Det är mycket som är annorlunda denna höst. Det gäller också Bokmässan, som i år var digital. Stiftelsen DIU medverkade i årets digitala mässa och du kommer att få tillfälle att möta några av dem som medverkade på Framtiden Lärande Väst och Framtidens lärande Norr i vår.

Professionellt kapital – skolans viktigaste tillgång

Internationell forskning visar att skolans viktigaste tillgång är dess professionella kapital – det kunnande som lärarna äger. Att utveckla detta är en central faktor för skolans framgång. Ett samtal om professionsutveckling, reflekterande praktiker och skolforskning utifrån Lidingös prisbelönta utvecklingsverksamhet samt ULF-avtalet. Medverkande: Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU, Elisabet Nihlfors, professor Uppsala universitet, Tapio Liimatainen, förvaltningschef Lidingö stad. Programledare: Arja Holmstedt Svensson, kvalitetschef UAF Halmstads kommun.