Läranderevolutionen är fortfarande framför oss

Troed Troedson, samhälls- och framtidsanalytiker, medverkar på Framtidens Lärande Väst i Karlstad, med uppdraget att ge oss nya perspektiv och vända på invanda tankemönster.

– Så länge vi tror att digitala resurser skall användas för att förstärka eller förbättra samma processer som vi nyss gjorde analogt kommer vi inte att nå några stora vinster. Först när vi redesignar själva lärprocessen, skolan som sådan, kan vi göra saker som var helt otänkbara förut.

Troed Troedson är en av författarna i Guldäpplets Jubileumsbok: Framtid. Med bidrag från lärare och ledare, forskare och innovatörer ger boken perspektiv på lärares professionsutveckling och på digital skolutveckling.
Troeds artikel Läranderevolutionen är fortfarande framför oss kan du läsa här

Troed Troedson mottog Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 för djärva begreppsvändor och visioner – en tankeväckare.

Möt de medverkande på Framtidens Lärande Väst i Karlstad

Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13–14 juni. Mötesplatsen där praktik och forskning möts i dialog, kring skolutveckling och skolans digitalisering. Två dagar av oavbrutet samtal. Om lärande och ledarskap. Om framtid och hållbarhet.

Arrangörer är stiftelsen DIU, Karlstads kommun och Karlstads universitet i samverkan med nationella och regionala partners. 
Prenumerera på nyheter om Framtidens Lärande
Anmäl dig till konferensen