Prisade lärare använder digitala nycklar för elevernas lärande

Foto Guldäpplets pristagare 2016

Sex lärare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med digitala verktyg och resurser. Jonas Hall, lärare i matematik och fysik på Rodengymnasiet i Norrtälje utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt engagerade arbete med att utveckla och utmana elevernas förmåga att experimentera i matematiken med djupare förståelse och bättre resultat som mål.

Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet tillsammans med Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst mottog samtidigt juryns särskilda pris för att de båda, var för sig, förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar.

Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås samt Martin Löfgren, språklärare, tillsammans med Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn delade på andraplatsen till Guldäpplet 2016.

– Årets Guldäpplepristagare speglar hur erövrandet av uttrycksmedlen är nyckel till arbetet i skolan och hur de digitala verktygen mångfaldigar möjligheterna. I mötet med nyanlända, med de yngsta barnen, med högstadieelever eller gymnasieelever, överallt är erövrandet av språk med ord, begrepp och bilder avgörande. När digitaliseringen mognar och tar fart i skolan, blir en välsorterad digital verktygslåda en nödvändig resurs. Pedagoger med tillgång till digitala nycklar öppnar dörrar för sina elever, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

Guldäpplet lyfter sedan 2002 fram lärare, som vågar röja ny mark med förankring i sina ämnen och som systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Totalt var drygt 100 lärare från hela landet nominerade till årets Guldäpple.

– Den digitala kompetensen är en avgörande del av det moderna lärandet. Guldäpplet hyllar de lärare som driver utvecklingen av undervisningen och inspirerar genom att tänka nytt. Stort grattis till samtliga pristagare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

­­– Lärarnas Riksförbund noterar ett ökat intresse för professionsfrågor bland våra medlemmar, inte minst i frågor som gäller digitalisering och IT i undervisningen. Vi hoppas att Guldäpplet kan inspirera fler lärare att utveckla sin digitala kompetens i syfte att ge eleverna bästa möjliga undervisning”, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Årets pristagare Jonas Hall, lärare i matematik och fysik, vid Rodengymnasiet i Norrtälje mottog första pris för sitt arbete med att utveckla och utmana elevernas förmåga att experimentera med matematikens objekt som tal, figurer och relationer och tränga in i dessas natur med djupare förståelse och bättre resultat som mål. Jonas Hall bidrar kontinuerligt till det gemensamma samtalet kring didaktik och matematik i sociala medier och genom

föreläsningar och användargrupper och för resonemang med kollegor på den egna skolan liksom med kollegor inom och utom landet.

Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås, mottog delat 2:a pris. Anton Fagergren har som en av lärcoacherna i Västerås förskolor arbetat inspirerande och nydanande med att ge barn nya lärverktyg. Han bidrar till att kollegor, barn och målsmän får nya verktyg för att dokumentera och synliggöra, dela och reflektera kring upplevelser och erfarenheter. Med ett starkt engagemang, pedagogisk variation och ny teknik visar Anton Fagergren på nya vägar för förskolan i en digitaliserad tid

Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn, mottog delat 2:a pris. De båda har tillsammans på ett innovativt sätt utvecklat arbetet med skolans värdegrund och demokratiuppdrag med en metod för undersökande arbete, analys och diskussion med moderna verktyg. Det bidrar till att eleverna utvecklar sin förmåga att formulera ståndpunkter, underbygga dem och argumentera kring dem med respekt för varandra. Eleverna lär av varandra och lär sig värdera och diskutera olika åsikter på ett smart och innovativt sätt

Juryns särskilda pris till Anna Kaya och Hülya Basaran båda lärare i svenska som andraspråk

Vid prisutdelning mottog Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet samt Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst, Guldäpplejuryns särskilda pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

Anna Kaya och Hülya Basaran har båda, var för sig, förnyat språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar. De visar hur skolan kan öppna dörrar för elever, erbjuda individanpassad undervisning med stöd av digitala verktyg och effektiva redskap för dialog med hem och omvärld. Det här är arbetssätt som ger både elever och pedagoger bättre förutsättningar. Anna Kaya och Hülya Basaran har bidragit till utvecklingen i hela landet genom att sprida sina erfarenheter via föreläsningar, blogg och sociala medier liksom i bokform

Årets pristagare mottog sina guldäpplen vid en ceremoni på Skolforum. Prisutdelare var och Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet och Svante Tideman, 1:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, tillsammans med initiativtagaren Peter Becker från Stiftelsen DIU och ordförande i juryn för Guldäpplet.

Mer om årets Guldäpplepristagare på Guldäpplets webbplats