Unga om digitalisering: ”Digitalisering är som att skolan följer med en hem – fast inte på ett jobbigt sätt”

foto elever från Kalmarsund

”Digitalisering är som att skolan följer med en hem – fast inte på ett jobbigt sätt”, säger en av de elever Hans Burefjord, specialpedagog i Sundsvall, diskuterat med. Han har samtalet med elevernas om deras syn på digitalisering och undervisning. Här i intervju med elever från YBC i Nacka, på Framtidens lärande 2016:

Hans Burefjord, Sundsvall. Intervju på Framtidens lärande 2016

Intervju av Hans Burefjord i DIU intervju i DIU nr 7/2016

Sundsvalls kommun är en av de kommuner/huvudmän som deltog i Framtidens lärande 11-12 oktober och som där fick utmärkelsen Guldtrappan 2016. Flera av huvudmännen visade exempel på involveringen av eleverna i utvecklingsprocessen.

Digitalcoacher – skolutvecklare?
Ett annat exempel på elever som medverkar i utvecklingen är Digitalcoacherna vid Kalmarsunds gymnasieförbunds skolor. Möt coacherna Molly och Oliver här:

Initiativet togs för flera år sedan, i form av ett ”jobb”-erbjudande till nya gymnasister – att bli digital coach till kamrater. Det blev stort intresse på de fyra skolenheter som ingår i förbundet. Ett 60-tal elever knöts till uppdraget i första vändan. Här har man arbetat med träffar, kurser och en Facebook-grupp för gemensamt stöd. Det har fortsatt att utvecklas över åren, erfarenheterna är mycket goda. Nyligen antogs 50 nya till det frivilliga hedersuppdraget. En förutsättning för uppdraget är att eleverna sköter sina egna studier.

Intressant är vidare den tanke som nu utvecklas i Kalmarsunds gymnasieförbundet: de digitala coacherna kan också vara ett stöd i skolutveckling. Inte bara rollen att bidra med teknikstöd till både lärare och elever under lektioner. Nu prövas att eleverna blir partners i utvecklingsarbetet: “Nu ska vi ta Digitala Coacher till nya nivåer. Dags att kicka igång DC 2.0. Du är nu speciellt inbjuden till att delta i en tankesmedja där vi ska skapa framtidens skola.” Läs vidare Kalmarsunds iktpedagogerna

Nordic@BETT – elevspanare på stor scen i London
Ett tredje exempel jag vill ta upp på hur elever involveras i det egna lärandet och skolans utveckling är hämtat från det nu i januari aktuella BETT i London.
Nordiska elever medverkar här på en stor engelskspråkig scen på BETT i London sedan 2013, då DIU initierade det årliga Scandinavia@BETT. Idag har det utvecklats till Nordic@BETT, ett samspel mellan de nordiska ländernas skolmyndigheter med stöd av Nordiska ministerrådet. Varje år har ett antal nordiska skolteam presenterat sitt sätt att arbeta innovativt och digitalt. Senast i januari 2016 deltog ett team från Årstaskolan i Stockholm med stor framgång, då de berättade om sitt eget skrivande, ”Livsviktig poesi” vid Årstaskolan tillsammans med sin lärare Josef Sahlin.

Årstaskolan på BETT. Inspelning på scen, bristfällig ljudkvalitet.

På Scandinavia@BETT har perspektivet varit eleverna som ägare av sitt eget lärande och som delaktiga i skolans digitala utvecklingsprocess. Bakom detta har funnits ett skandinaviskt demokratiskt designperspektiv. Kännetecknat av allas ansvar och deltagande, design för och med brukare.

Att lyssna på elever är en lyhörd framgångsfaktor och ett steg mot brukarinvolvering, men det är långt mer. För oss i stiftelsen DIU har detta med elevernas röst och medverkan i arbetet för framtidens skola blivit ett kännetecken. Vare sig i Almedalen, på Bokmässan, på Framtidens lärande eller på BETT – överallt ger vi ungdomar plats på scenen – och därmed framtiden en röst.

Text: Peter Becker