Skolan mitt i byn

Elever på Morningside Primary School

Morningside Primary School och John Donne Academy är två skolor som ligger på var sin sida av Themsen. Ingen av dem i Londons finare kvarter. Det är två lite slitna skolor. De har varit med ett tag. Det är inte skolor där alla elever har egen dator eller lärplatta. Men det är skolor som engagerar och som är engagerade. 

Det är båda skolor med visioner. Skolor som engagerar närsamhället och föräldrar. Med rektorer och lärare fast beslutna att ge eleverna en utbildning som ger dem förutsättningar att vara delaktiga samhällsmedborgare både i närområdet och globalt. Det är båda skolor som tar hjälp av tekniken och där lärare och elever tillsammans utforskar närområdet, staden, världen med stöd av de digitala verktygen. Två skolor i tiden.

Morningside Primary School ligger i stadsdelen Hackney i nordöstra delen av inre London. Hackney är en stadsdel med en befolkning av blandad etnicitet och en hög andel av barnen lever i fattigdom. De senaste tio åren har stadsdelen gjort en stor satsning på skolan. Målet har varit att lyfta resultaten – rejält – och man har lyckats. 

Morningsside är en av de skolor som haft det tufft, flera gånger har skolan stått under särskild övervakning av den engelska skolinspektionen Ofsted. I en Ofstedrapport konstaterar inspektören att det är inte lätt för en skola där närmare 20 procent av eleverna kommer nya under ett läsår och lika många slutar. I dag har man vänt trenden.

– Utvecklingen av skolan går stadigt framåt och de digitala verktygen och möjligheterna har blivit en viktig del av skolans utveckling, säger rektor Janet Taylor, när en grupp deltagare på DIUs Bett-resa besöker skolan.

På Morningside är tillgången på digitala verktyg är god. Det finns programmerbara robotar, VR-glasögon, trådlösa hörlurar, bärbara datorer, lärplattor, interaktiva tavlor. De är en integrerad del i undervisningen och används flitigt. Barnen på Morningside ska vara väl rustade för att leva i ett digitalt samhälle. Skolan ligger centralt i Hackney – mitt i byn – och både föräldrar och andra i närområdet är engagerade och hjälper till i skolan. Men skolan finns också mitt i en digital värld och rektor Janet Taylor och hennes medarbetare har ett stort engagemang i att ge eleverna de allra bästa förutsättningarna för ett framtida yrkesliv i ett digitalt samhälle.

På Morningside använder man Twitter för att bli bättre på engelska. Programmering och datakunskap är viktiga delar av undervisningen på Morningside. Skolans Digital Champions hjälper kamrater och lärare.

Twitter i engelskundervisningen
Barnen läser twittermeddelanden från engelska celebriteter. Hur skriver de? Vad skriver de? Stavar de rätt? 

Och när eleverna på Hackney hittar tweets med många stavfel och dålig grammatik, som de till exempel gjorde med Wayne Rooney, så tar de kontakt via twitter. Och för det mesta får de svar från tacksamma kändisar som lovar att bättre sig.

Digitalchampions
De senaste åren har det funnits “Digital Champions” på skolan, två elever i varje klass som får extra utbildning för att kunna stötta sina kamrater och lärare i användningen av de digitala verktygen.

– Om någon har något problem med sin dator eller kodning så finns vi där för att hjälpa till. Vi är som mini-lärare, förklarar Katherine, 11 år som är en av skolans digitala champions och påtagligt stolt över uppdraget.

De digitala verktygen är en viktig del av under-visningen på Morningside Primary. Eleverna ska utbildas till medborgare i ett digitalt samhälle.

Hittills har de elever som har uppdraget valts ut av sina lärare. Men Janet Taylor har en idé hur man kan utveckla det ytterligare.

– Nästa år kommer jag att låta dem ansöka, som ett jobb. De kommer få ett ansökningsformulär och få gå igenom en intervjuprocess. 

Globalt samarbete lyfter skolan
Söder om Themsen i den gamla arbetarstadsdelen Southwark ligger John Donne Academy. En skola med en skolledning och lärarkår som tar ställning mot de orättvisor som ofta drabbar barnen, skolans elever, när föräldrarna hamnar i ekonomisk och socialt utanförskap i ett nytt land. 

På John Donne är de digitala verktygen självklara, eftersom de är en del av den värld vi lever i och en förutsättning för det internationella samarbetet. Skolan är inte överdrivet välutrustad, men har interaktiva tavlor i klassrummen, datorer och lärplattor. 

På John Donne är det globala sammanhanget en viktig bas för lärandet. Skolan har en vision kring Global Citizenchip, som för alla på John Donne handlar om ett förhållningssätt, en syn på livet och en tro på att vi kan göra skillnad. Eleverna ska förberedas för livet i ett globalt samhälle och en global ekonomi och man uppmuntrar och stöder eleverna i att använda andra språk än engelska.

– Det är inte vad du gör utan var-för du gör det som är det viktigaste, säger den tidigare rektorn Evelyn Holdsworth, som fortfarande är aktiv i skolans utveckling och arbete. 

På John Donne arbetar skolledning och lärare utifrån en övertygelse om att skolan kan göra skillnad genom att vara en mötesplats mitt i samhället. Därför har man valt att engagera sig i många internationella projekt. Syftet är att lära av andra och att all personal ska vara engagerade för att få uppleva hur det är att samarbeta över nationella och språkliga gränser. 

– Det är den bästa kompetensutveckling man kan få och som dessutom bidrar till den personliga utvecklingen, säger skolans rektorer Simon Wattam och Nick Tildesley. 

Skolorna i London har generellt sett samma svårigheter som svenska skolor att attrahera och behålla skick-liga lärare och ledare. John Donne är ett undantag. Genom sitt engagerade internationella arbete har de fått ett gott rykte och lärare söker sig till skolan. En positiv bieffekt av arbetet.

Text: Johanna Wallén, Lena Nydahl och Lena Elfvingsson
Foto: Johanna Wallén