Tips och idéer på nya sätt att arbeta

Emil Jingstå

Vilken fråga kring skolans digitalisering är mest aktuell för dig idag?
– Något jag har börjat tänka på nu med alla artiklar och forskningar som kommer kring till exempel. smartphone och lärplattan så är det ett intressant område att diskutera gällande hur man ska bemöta föräldrar inom just detta område. Ska digitaliseringen stoppas på grund av föräldrar eller hur kan vi lösa det med de föräldrar som säger nej till exempelvis lärplattor i skolan?

Vad hoppas du få ut av Framtidens lärande?
– Alla tips och idéer på nya sätt att arbeta med digitala verktyg i skolan. Eftersom det är mot personal i fritidshem och förskoleklass jag arbetar mot så kan man ibland behöva göra om/tänka om kring området. Jag ser verkligen fram emot framtidens lärande!

Vad jobbar du med?
– I grunden är jag fritidspedagog men jag arbetar nu som uppdragspedagog i Gävle kommun, där jag har som uppdrag att utveckla fritidshem och förskoleklass inom just IKT och digitala verktyg.

Emil Jingstål är uppdragspedagog IKT, Fritidshem och förskoleklass, Gävle kommun