Agneta Hedenström, rektor, Luleå: Hoppas få med mig nya tankar

Foto Agneta Hedenström

Vilken fråga kring skolans digitalisering är mest aktuell för dig i dag?
– Den mest aktuella frågan för mig idag är hur vi ska få alla på ledningsnivå, regering, skolverket, kommuner, fristående huvudmän och rektorer att förstå hur viktigt det är med digitalisering i skolan. Varför? och Hur? Det måste finnas en tydlig styrning om vad vi vill att våra barn/elever ska ha med sig in i sitt vuxna liv.

Vad hoppas du få ut av framtidens lärande?
– Jag hoppas på att få med mig nya tankar och idéer om hur skolan ska ta nästa steg in i den digitala världen, men jag hoppas också få se goda exempel på kommuner som lyckats i arbetet med en digitalisering av skolan.

Agneta Hedenström är  rektor på Måttsund och Antnäs skolor i Luleå