Peter Söderholm, Malmö: Alla elever har rätt till digitala verktyg

Peter Söderholm, IKT-pedagog i Malmö

Vilken fråga kring skolans digitalisering är mest aktuell för dig idag?
– För mig är det viktigast att varenda en av våra ungar får med sig kompetens och förmåga att nyttja de digitala verktygen och att kritiskt kunna förhålla sig till informationen i vår digitala vardag. Alltså ska varenda unge också få möjlighet och tillgång till verktyg som hjälper, underlättar och utvecklar. En till en! Att alla ungar verkligen får tillgång till verktygen och såklart – vuxna som kan guida och leda utifrån den nivå varje enskild unge befinner sig på.

Vad hoppas du få ut av Framtidens lärande?
– Att knyta kontakter och lyssna in goda exempel och hitta vägar för att visionen om att ”alla ungar kan!” skall kunna bli verklighet. För mig är det så viktigt med input från så många som möjligt för ”ingen kan göra allt – men alla kan göra något”!

Peter Söderholm, IKT-pedagog i Malmö