Vi intervjuar Atea

Vi började med att besöka Atea som jobbar med datorer och ipad.

Vad jobbar ni med här? frågar Erik
Vi tycker att varje barn ska få chansen att jobba på sitt sätt och vi tror att det är många som gillar att jobba med datorer berättar Fredrika som jobbar på Atea.

Varför tror ni det här hjälper?
Man kan hitta mycket mer information på datorn och det är lättare än i vanliga skolböcker svarar hon.

Varför kan detta hjälpa skolbarn?
Vi tror att man kan arbeta på ett roligare sätt så att barnen lär sig mer. Man kan även presentera sitt arbete på ett roligare och lättare sätt, göra filmer, skriva längre texter man får lättare att jobba.

Tack för att vi fick intervjua er på Atea! 

Text och foto: Elevreportar från klass 6 på Myrsjöskolan I nacka