Young Business Creatives på Framtidens Lärande

Maria Svensson, elev på gymnasieskolan YBC

Foto: Maria Svensson, elev på gymnasieskolan YBC. 

Maria Svensson, 18 år, är gymnasie elev och pluggar Sam-Media på gymnasieskolan YBC.  En nytänkande skola som ligger steget före gällande IT som främsta läromedel. Detta är framtiden. 

I gymnasieskolan YBC’s monter på Framtidens Lärande 2014 står Maria Svensson som går i årskurs 2. Skolan är modern på så sätt att de redan har digitaliserat sig och all undervisning sker med IT som hjälpmedel. Eleverna på skolan har en egen dator att arbeta med och uppgifter och läxor lägger lärarna ut på ”siten”.

”Jag tror att skolorna kommer att investera och satsa mycket mer på det teknologiska.”

Maria tror att de flesta skolor kommer att ta samma väg som gymnasieskolan  hon går på och man kommer använda datorer mycket mer under undervisningen.

– Något som jag tycker är negativt med att vi endast använder datorer som läromedel är när vi har matte lektion. Jag personligen har fått ont i huvudet av att plugga ”matte” med ”matteboken” på datorskärmen. Att räkna matematik på datorn är inte min grej, så det  är en stor nackdel enligt mig. Sen även att vi ungdomar lätt kan bli distraherade med att ha datorn uppe hela tiden och det är lätt att hamna på fel sidor som exempel facebook under lektionstid, berättar Maria. För övrigt tycker hon bara att det är positivt att använda datorn som uteslutande läroverktyg.

– Det är viktigt att vi tar vara på teknologin och att vi använder den på rätt sätt”, säger hon. Att plugga på datorn är trots allt ett väldigt bra alternativ då det går både snabbare och det är lättare att hitta information snabbt i stället för att ha ett skolbibliotek och leta bland läroböcker så fort man ska plugga.

”YBC är en nytänkande, rolig och kreativ skola som arbetar mycket med IT-teknik. Vi har ett annorlunda tankesätt än den normala skolan.” 

– YBC är inte som jag brukar säga ett stort tegelhus med skolbänkar utan YBC är speciellt. Det räcker med att man bara är i skolans lokaler så ser man skillnaden. YBC är väldigt öppet, istället för vanliga väggar är alla väggar gjort i glas även lärarummet så att man alltid kan se in där. I mitten av alla klassrum har vi en stor mötesplats som kallas Torget där man kan sitta och både plugga, hänga med kompisar på rasten i sackosäckar. Det är framtiden tror jag. Säger Maria.

Text: Ellen Färnström, elev gymnasieskolan YBC i Nacka