Årets finalister utsedda till lärarpriset Guldäpplet

Finalisterna till Guldäpplet 2017.

Digitalt kompetenta lärare förnyar undervisning och lärande

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners.

Drygt hundra engagerade och kompetenta lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2017. Bland dessa har juryn utsett årets finalister, som presenterades i dag på Bokmässan i Göteborg av Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförundet, Sara Svanlund, vice ordförande Lärarnas Riksförbund och Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldäpplets jury.

Digitaliseringen förvandlar hela vårt samhälle – och nu är den på stark frammarsch i skolan. Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen för att utveckla lärandet och elevernas kunskaper är en pedagogisk möjlighet och utmaning, som antas av allt fler skolor och kommuner.

– Guldäpplets nominerade ger en intressant inblick i vilken utveckling som är på gång i lärarprofessionen, säger professor Åke Grönlund, Örebro Universitet, medlem i Guldäpplets jury.

– Vi ser att många av de nominerade har en verktygslåda full med digitala verktyg, bland vilka man väljer med omsorg, med sikte på specifika förmågor och på att nå resultat. Årets finalister visar på bredden över landet, över stadier och över ämnen, med en bagerilärare från ett yrkesprogram, en global mellanstadielärare och två lärare i matematik och naturorienterande ämnen på högstadiet och gymnasiet. De visar hur digitalt kompetenta lärare är drivande i att förnya undervisning och lärande, säger Peter Becker, juryns ordförande.

Till årets finalister till lärarpriset Guldäpplet har juryn utsett:
• Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och NO som arbetat tillsammans på Carlssons skola i Stockholm för att de med stöd av IT-verktyg skapar nya lärandesituationer för att förbättra elevernas förståelse och lärande. De har arbetat metodiskt med att utveckla, pröva, utvärdera och sprida sina erfarenheter, bland annat genom lärarhandledningar och i samverkan med elever, forskning och kollegor.

 • Emma Nääs, lärare på Jonslunds skola i Essunga, för sitt nytänkande, innovativa, digitala och globala arbetssätt som gör hennes elever väl förberedda att använda engelska i alla sammanhang i skolan och utanför. Hennes elever får vara med där det händer och möta människor från hela världen. Hon öppnar upp klassrummet och visar att det går att jobba globalt även om man finns på en liten skola, på en liten ort.

• Hans Gustavsson, bagerilärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Jenny Nyströms skola i Kalmar, för att ambitiöst och professionellt ta sig an möjligheterna som skapas genom användning av digitala resurser i undervisningen. Han har med nyfikenhet undersökt och utprövat olika former att på ett för eleverna givande sätt föra in digitala verktyg i undervisningen, inte minst med målet att öka elevernas motivation och att inkludera alla.

Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2017 liksom vinnaren av Guldäpplesjuryns Särskilda Pris 2017 presenteras måndagen den 30 oktober kl 11.00 på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator. I juryn finns företrädare för samtliga partners, de två senaste årens Guldäpplepristagare samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.