Craig Tallon, rektor Woodcroft Primary School: IT måste integreras i undervisningen

Foto Woodcroft Primary School

Olika men ändå lika. Sättet att arbeta med säkerhet på nätet skiljer sig åt mellan svenska och engelska skolor, men många frågor är gemensamma. Andreas Skog och en grupp svenska lärare mötte lärare och elever på Woodcroft Primary School i London.

Woodcroft Primary School i Edgware i norra London har som många av Londons skolor utmaningar rent demografiskt, 60 procent av skolans elever talar inte engelska som förstaspråk och skolan har en viktig kompensatorisk uppgift när det gäller kultur, språk och omvärldskunskap. 

En del av detta arbete innebär att eleverna får uppleva olika miljöer i ett 4D-klassrum där ljud och ljus samspelar med bilder som projiceras på väggar och golv för att skapa en miljö som eleverna kan gå in och besöka. Det kan vara bussen, savannen eller ett besök på OS-arenan. 

IT integreras i undervisningen
Rektor Craig Tallon menar att IT måste integreras i undervisningen. Rektorns uppgift är att skapa möjligheter för lärare att använda IT, det ska var så enkelt så möjligt, då höjs förväntningarna på att digitala verktyg fungerar och ska användas. 

Skolan har under ett par år försökt implementera lärplattformar som var svåra att använda. Till slut tog Craig beslutet att avsluta ett pågående kontrakt och satsa på molntjänsten Google Apps for Education och nu kan alla elever logga in både på skolan och hemma. Via sitt användarkonto har de tillgång till mängder av digitala verktyg som kan stötta lärandet. Vissa elever är också själva med och bygger upp skolans interna webb genom att skapa och hantera sidor.

Flera av deltagarna noterade att IT verkligen användes, på idrotten fick eleverna fotografera balansövningar och redovisa, på matematiken användes en digital bok och Khan Academy på ett mycket naturligt sätt. Det finns givetvis en uppsjö av webbaserade lärobjekt inom det engelska språkområdet som kan vara svåra att använda rakt av i svenska sammanhang. Vi såg också en glädje hos eleverna att lära och det föreföll självklarhet att öva. Elever deltog i dataklubben på lunchraster och var stolta över att representera skolan i fotbollslaget eller skolorkestern.

Rektor och personal intog en mycket aktiv roll, de såg sig själva som naturliga föredömen för eleverna, styrde lektionerna och gav mycket feedback både muntligen och skriftligen. Lugn och ro rådde i klassrummen trots stora grupper, mycket beroende på de lärarassistenter som följde elever i behov av stöd.

Säkerhet på nätet
En sak som skiljer engelsk och svensk skolkultur är synen på säkerhet, I engelska skolor är det naturligt att övervaka eleverna och man har en lagstadgad skyldighet att se till att de inte utsätts för faror på nätet. I Sverige ser vi ofta förbud som något automatiskt dåligt och hänvisar till att vi ska utbilda eleverna att vara på nätet.

Det som vi tydligt såg i Woodcroft Primary School var ett medvetet tränande på att ge positiva kommentarer, ett samtal om vad nätmobbning kan innebära för den enskilde och de elever som hade ansvar för skolans webbplats fick också träna sig i att moderera kommentarer. Om vi ger eleverna tillgång till nätet utan att samtidigt ge medie- och informationskunnighet gör vi dem en björntjänst.

Vi fick träffa elever som hade ett speciellt ansvar för skolans webb och som visade oss runt i den virtuella skolmiljön. Det var verkligen roligt att se hur stolta och skickliga dessa elever i tioårsåldern var över sina webbsidor som de fick underhålla på egen hand. 

Hela kollegiet med på resan
Dan Guest har det pedagogiska IT-ansvaret på skolan och underströk att hinder för att använda teknik i klassrummet måste undanröjas, och elever ska kunna nå samma resurser hemma som på skolan. Förhoppningarna var att alla elever självständigt ska kunna använda säkra lärverktyg på nätet och själva kunna skapa eget innehåll.

För att utveckla kollegornas kompetens har Dan Guest tider för workshops varje vecka, men det verkade som om problemet med att få med alla kollegor på tåget var liknande som i Sverige. Den årliga utvärderingen av personalens färdigheter är dock något som inte så många svenska skolor genomför.

I vår grupp med IT-intresserade lärare reflekterade vi över hur vi på våra egna skolor arbetar med att hela kollegiet ska arbeta med IT. Vår förståelse av att lärare väljer att använda IT när de ser en anledning verkar vara gemensam med våra engelska kollegor, men vilka hinder behöver vi röja bort i Sverige? 

Hur använder vi IT för att utveckla skolan och finns det modiga skolledare som vågar välja funktionalitet före funktioner när det gäller den digitala lär- och arbetsmiljön? Och skolledarens betyelse var vi alla överens om. Det behövs en aktiv skolledning som följer upp, ger stöd och låter digitaliseringens möjligheter lyfta lärandet.

Text och foto: Andreas Skog