Benhurst Primary school: En skola där elevernas tankar blir synliga

Jenny Edvardsson tllsammans med Amber

På Benhurst Primary School i utkanten av London synliggörs elevernas lärande på många olika sätt. Jenny Edvardsson, lärare i Kristianstad och Guldäpplepristagare 2015, inspireras av mötet med en annan skolkultur.

Under skolbesöket imponerades jag av den engelska skolans sätt att arbeta med stöttning, modellering, språkutvecklande arbete och elevaktiva lektioner. Här har jag och säkert många med mig en del att ta efter. Skolan jag besökte heter Benhurst Primary school och ligger i utkanten av London.  

Stöd och gemensam reflektion
Det jag gillade med undervisningen var hur lärarna på skolan tillsammans med sina elever bearbetade den fakta som var utgångspunkt för lärandet. Eleverna fick diskutera, skriva och läsa och läraren fanns där hela tiden för att följa upp och utmana. Alla elever fick tillgång till varandras tankar och idéer genom gemensamma digitala samarbetsytor men de fick också stöd vid sitt skrivande genom olika grafiska stödmodeller och genom ord- och begreppslistor.  Den digitala tekniken fanns där naturligt och var ett av flera redskap för att utveckla elevernas lärande.

Vid skrivandet arbetade eleverna i flera olika steg. De gick från gemensam bearbetning till utvärdering av den egna texten och däremellan fanns  flera andra steg. Det reflekterande tänkandet, eller om man så vill den metakogninitiva förmågan, fick stort utrymme och det oavsett ämne. 

Under matematiklektionerna fick eleverna arbeta med problemlösning av olika slag. Tillsammans kom de fram till olika svar och dessa diskuterades sedan. 

Hur hade eleverna tänkt? Hur hade de kommit fram till sina lösningar? Fanns det lösningar som påminde om varandra? Vad berodde då detta på? Fanns det någon lösning som var helt annorlunda de andras? Det verkade inte bara handla om vad som var rätt och fel utan också om att kunna sätta ord på hur man gjort och varför man just gjort så.

Väggen som stöd i lärandet
Spännande när man besöker engelska skolor är också deras sätt att använda väggutrymmena. Jag som arbetar på gymnasiet möts ofta av klassrumsväggar som är förhållandevis tomma. I England är de fyllda – och då menar jag verkligen fyllda. Ofta räcker det inte med att det finns material på väggarna utan uppifrån taken kan det också hänga ner olika saker. 

Kring detta kan man ha olika åsikter. Jag vet att det finns de som menar att det blir för mycket, att elevernas koncentration kan störas. Efter mitt besök på Benhurst är jag dock positivt inställd. I lektionssalarna  på denna skola synliggjordes begrepp, termer och olika grammatiska eller matematiska regler. Elever kunde därför använda materialet på väggarna för att få stöd i sitt arbete under lektionstid. De har gjort lärandet synligt!

Text: Jenny Edvardsson
Lärare  på  Wendesgymnasiet  i  Kristianstad och Guldäpplepristagare 2015