– De riktigt smarta målen nås i mötena mellan lärarna

Inför James Wales föreläsning på BETT 2015

”Vi har ett till ett, men vi får ingen bra fortbildning, det trådlösa fungerar inte, IT-supporten ger inte det stöd man behöver, lärplattformen är inte bra” Känner ni igen det? Jag möter den ofta, frustrationen hos lärare som letar vägar att använda digitala verktyg. 

Lärare som vill använda IKT för att främja elevernas lärande, men som istället upplever att de får stångas med hinder i form av teknik och strukturer.

 Jag har ofta funderat på hur stor förlust det egentligen är för eleverna – och huvudmännen – när lärarnas tid, energi och kreativitet går åt till att komma runt de inbyggda hindren i undermåliga ”lärplattformar”, dålig utrustning och långsamma IT-avdelningar istället för att utveckla undervisningen. 

När man som jag dessutom tycker att det är roligt att läsa kvalitetsrapporter så ser man att många huvudmän mäter digitaliseringen i smarta mål, till exempel satsningar på en dator per elev, hur många lärare som använder lärplattformen, mängden ärenden hos IT-avdelningen och så vidare. Själv är jag inte övertygad om att dessa smarta mål är de smartaste målen för att ge eleverna bättre undervisning. 

Smarta möten
Men om antalet datorer, appar eller andra gadgets är en smart målindikator för skolans digitalisering fanns det ypperliga tillfällen att köpa utveckling på BETT. Mitt intryck är dock att de riktigt smarta målen nås i mötena mellan lärarna – över frukosten eller på tåget hem. Och det är uppmuntrande. För det innebär att vi egentligen kan ha BETT när och var vi vill. Om vi är smarta.

I rapporten Innovative Pedagogy slår man fast att MOOC:s är den viktigaste trenden inom utbildningsväsendet på den internationella arenan idag. Öppna lärresurser blir allt viktigare i takt med att kvaliteten och räckvidden ökar.

 I Sverige har några universitet och högskolor öppnat MOOC:s och nyfikenheten kring öppna lärresurser är stor. De MOOC:s som högskolan i Sverige erbjuder bygger dock ännu inte på konvergenskultur, deltagarna är konsumenter inte prosumenter. 

På BETT tog James Wales som keynotespeaker upp hur viktig just konvergenskulturen är för att vi ska kunna utveckla ideella Öppna lärresurser baserade på den senaste forskningen som visar på vikten av lärande genom att eleverna kan få bli prosumenter. Jag är glad och stolt över att vi redan idag genom till exempel Wikibooks och Wikiversity kan erbjuda just sådana plattformar för att bygga konvergenskulturella, multimodala fria och öppna MOOC:s.

Text och foto: Ylva Pettersson, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2015

Rapporten Innovative Pedagogy