Digital utveckling tar fart, exemplet Trollhättan: Från 0-100 på 365 dagar – en digital skola att längta till!

Känn försmaken av Framtidens lärande 29-30 oktober: Det är lokalt det händer. Och det är nu. Vi träffade en del av Trollhättans utvecklingsteam vid 2018 års BETT-resa. De mötte svenska och engelska exempel, fick inspiration och fördjupat utbyte av erfarenhet – och tillfälle till samtal i den egna gruppen.

Den digitala utvecklingen i Trollhättans skolor har skjutit fart. Med hela styrkedjan, verksamhetschef, rektorer och lärare. Alla 800 grundskolelärare hade en stor upptakt den 14 augusti, inför läsårets digitala kompetensutveckling med återkommande träffar. Ett samarbete med Högskolan i Väst har inletts och programmeringskurser för all undervisande personal med Innovatum Science center.

Nu kommer en grupp till Framtidens lärande och berättar om arbetet och erfarenheterna så här långt. Och vi möter dem igen på DIUs London-studie-resa i januari 2019 med studiebesök, erfarenhetsutbyte och besök på Bett.

Länkar

Information och anmälan till Framtidens Lärande
Video från höstupptakten i Trollhättan