DIU i Almedalen: Långt borta men nära – nätbaserad utbildning viktig

Av Peter Becker
Nätbaserad utbildning är ett komplement till fysisk som kommit för att stanna. Den har redan blivit standard i svenskt arbetsliv och är i dag en självklar del av vårt lärande, både formellt och informellt.

Vid ett seminarium i Almedalen i dag med Maria Stockhaus, ordförande SKLs utbildningsberedning, Johanna Fors,rektor distansgymnasiet Korr och Mats Östling, stiftelsen DIU diskuterades frågorna.

Sverige ligger i topp vad gäller tillgång till datorer och mobiler, liksom till mobilt bredband och Internet. Hälften av alla 3-åringar använder internet. Hur tar vi vara på de digitala möjligheterna för att skapa de bästa och likvärdiga förutsättningarna för alla i skolan?

• Det handlar om tillgång till många och rikhaltiga källor
• Det handlar om tillgång till kvalificerade lärare
• Det handlar om tillgång till kurskamrater
• Det handlar om flexibla studieformer, anpassade efter elevers individuella behov
• Det kan gälla en enstaka föreläsning, en kurs, en hel utbildning eller en hel skola
• Det kan vara distansöverbryggande eller utgöra ett komplement till en campusbaserad kurs

I samband med seminariet släppte stiftelsen DIU en rapport kring flexibel och nätbaserad utbildning. Ladda ner rapporten (pdf)

Stiftelsen DIU framhåller här att Utbildningsdepartementet behöver komplettera den lagda SOU med ett internationellt perspektiv och med en fördjupad analys av de nätbaserade möjligheterna. Försöksverksamhet behöver stödjas, uppmuntras och utvärderas.

Vidare föreslår Stiftelsen DIU att Skolverket bör
• få i uppdrag att följa det internationella utvecklingsarbetet inom området.
• få i finansierat uppdrag att bedriva eller medverka i försök med nätbaserade kurser och nätbaserad examination och prov.

Svensk skola bör (liksom High School i många amerikanska delstater) införa obligatoriska nätbaserade inslag som komplement, för att skapa vana vid dessa arbetsformer.

Text: Peter Becker