En nödvändig plats för utveckling

Runt bord Framtidens Lärande 2014

Framtidens Lärande, en kombinerad mässa och konferens, tar plats i Münchenbryggeriet idag. Ett otroligt viktigt event dit elever, lärare, utställare och föreläsare kommer för att lära sig mer om utvecklandet och de digitala förändringar inom skolan. Att skolans strukturer måste förbättras är ett faktum.

För fem år sedan organiserades Framtidens lärande för första gången, och har funnits varje år sedan dess. Det stora temat för årets mässa är ”Nästa steg!” och innehåller fyra stycken programspår som bland annat handlar om digitalisering, digitala vägar till läsande och skrivande och utvecklat lärande. Framtidens lärande är en stor plats för kunskap, utveckling, diskussion och förbättring. Det är här det börjar. Här föds idéer som enkelt kan delas med av andra och få stöd samt kritik. Ann-Charlotte Eriksson, vice ordförande för lärarförbundet talade i sin föreläsning om att vi måste bygga en strategi om it-utvecklingen och att det är huvudsakligen regeringen som måste ta ansvar. Det måste finnas en nationell it-strategi för förskolor och skolor i Sverige. Det här kravet involverade även många frågor som behöver besvaras. Några av dem var: ”Vilken kunskap måste stå i centrum?”, ”Vilken kompetens behöver lärarna besitta?” och ”Hur ska lärarutbildningen utvecklas?”. Jag tycker att det här är en utmärkt plats för att diskutera och komma fram till svaren på frågorna. Det finns många möjligheter att prata med personer från olika yrkesområden och få kontakt med personer på ett sätt som är ovanligt annars.

”Inte bara snabb digitaliserad utveckling” 
Det låga resultatet från PISA-undersökningen för Svenska elever i matematik, svenska och naturvetenskap gör att förändringen inom skolan är ett stort ämne just nu. En av de första föreläsningarna idag handlar om just det här, och det får mig att inse hur viktigt Framtidens lärande är. Tanken om att vi hela tiden måste tänka framåt och förbättras gör att mässan är nyskapande och unik. Drivande människor som alla har sina idéer om en bättre skola och olika metoder för att lära, samlas på en och samma plats för att diskutera och skapa nytt. Det är mötesplatser som Framtidens lärande som är nödvändiga för att komma framåt i tiden och utveckla skolan.

Vissa kanske menar att det finns skolor som inte är förberedda på en sådan utveckling och inte ens vill ta till sig den. Dock så anser jag att Framtidens lärande inte bara handlar om snabb digitaliserad utveckling, utan även lägger stor vikt på att förbereda och utbilda både elever och lärare.

Framtidens lärande är två fullspäckade dagar fyllda med föreläsningar, seminarier och tid för mingel. Den här sortens mässa som är kombinerad med konferenser bör det finnas mer av i Sverige och jag hoppas att inom en snar framtid, så är det så. Jag är helt övertygad att detta är sättet för att skapa den snabba och positiva utvecklingen som behövs för sveriges skolor idag.

Text: Filippa Kihlman, elev på gymnasieskolan YBC Nacka