Lärarnas röst i IT-debatten

Pontus Beckström från Lärarnas Riksförbund

I Lärarnas Riksförbunds monter på Framtidens lärande cirkulerar glada människor  ivriga att ta del av en dag med föreläsningar och tankar om hur lärandet i framtiden kommer att se ut i svensk skola i framtiden.

Lärarnas Riksförbund är en aktör som samlar lärare  som medlemmar i förbundet och de bevakar lärarnas villkors frågor i stor utsträckning. Men de är samtidigt ett professions förbund på så sätt att de vill ta en aktiv del i debatten om lärarprofessionen och lärares yrkeskunnande. Lärarnas riksförbund uppgift kort och gott är att arbeta för att föra fram lärarnas röst. När det kommer till IT-debatten så är det oftast skolans huvudmän eller skolpolitiker som tar hand om det, då finns lärarnas riksförbund där för att förmedla lärarnas tankar hur man tänker kring IT i skolan och vad man vill göra med det, uppgiften är alltså att framföra lärarnas perspektiv i viktiga frågor som dessa.

Pontus Beckström från Lärarnas Riksförbund är väldigt positiv och det är roligt att få ta del av hans tankar och idéer. Pontus berättar att han tror att svensk skola i framtiden i grunden kommer att se ut ungefär som den gör idag. Därför att så länge vi har en ide om att att utbildning sker i kollektiv form kommer vi att ha klasser, vi kommer ha elever och en lärare som är där på plats i ett klassrum. Men han berättar också att den förändring som lärarnas riksförbund ser är att varje elev och lärare har en egen dator och att inom 10-15 år så kommer en IT-lösning i skolan att ses som en självklarhet, ungefär som att vi idag ser avlopp och rinnande vatten som en självklarhet.

Att varje elev och lärare skulle ha en egen dator kommer att förändra förutsättningarna lite grand även om undervisningen kommer att vara densamma i grunden. Det kommer fortfarande finnas behov av att lärde har genomgångar men om detta filmas och läggs upp på youtube så att eleverna får möjlighet att titta på det innan lektionerna och sedan få fördjupa sig i detta på lektionerna, men detta ser lärandes riksförbund fortfarande som skolan ser ut i dag i grunden då lärare i alla tider alltid bett sina elever gå hem och läsa på innan lektionerna för att sedan kunna delta aktivt i vad som händer under lektionstid.

– Jag tror absolut inte att det finns något som helst negativt med att arbeta digitalt på heltid i skolan. Skola är en dynamisk grej. Det är så mycket rörligare variabler, elever kan ha missat frukost, någon elev sitter och funderar över sin sexuella läggning, någon lärare har haft en pissdålig dag med barnen när man skulle lämna på dagis. Det finns massor med saker som rör sig och påverkar exakt vad som händer i skolan. Det kan innebära i vissa fall att IT i skolan kan leda till jättedåliga grejer, men där och då! Precis på samma sätt som att vissa idrottslektioner med tjockmattan blir ett fiasko så kan vissa lektioner med datorn också bli ett fiasko. Men vissa lektioner med en dator kan också bli makalöst bra, säger Pontus Beckström.

”Skolan kommer alltid att vara dynamisk och det kommer alltid att ske dåliga saker och bra saker i skolan.” 

Hur skolan kommer att se t i framtiden är en fråga som kan diskuteras i år och dagar och lärandes riksförbund och jag pratar en lång stund om detta, för visst är framtidens skola något man skulle kunna prata och diskutera i år och dagar. Det är en väldigt stor fråga som det egentligen inte finns ett riktigt svar på utan det gäller att gissa sig fram och bygga upp en bra framtid tillsammans.

Text och foto: Ellen Färnström, elev gymnasieskolan YBC i Nacka