Ett omvänt klassrum

Michiko Qadri, lärare Järfälla

Det ”flippade” eller omvända klassrummet är ett sorts digitalt verktyg som bland annat lärare kan använda sig av där läraren filmar presentationer och genomgångar med fokus på inlärning i olika skolämnen. Filmerna laddas upp av läraren utanför klassrummet på internet för eleverna att senare gå in själva och titta på.

Läraren Michiko Qadri, undervisar i Svenska och Engelska på Björkebyskolan i Järfälla och använder sig av att flippa klassrummet, vilket hon berättade om på Framtidens Lärande 2014..

Varför ska lärare använda sig av Flippat och inte bara vanliga direkta presentationer?
–  Jag tycker inte att lärare ska sluta med direkta presentationer. Men jag ser definitivt fördelar med att använda sig av digitalt inspelade genomgångar.
Dels eftersom att jag då känner att jag får mer tid med eleverna och kan hjälpa eleverna mer i skolan. Sen är det också ett bra verktyg om elever är sjuka eller ifall det missar- eller inte kommer ihåg genomgångar från skolan och då kan gå tillbaka och titta på dem.

Hur ser du på att man med Flippade genomgångar ju inte kan ställa frågor direkt till läraren som vid direkta genomgångar?
– Det kan ses lite som en nackdel. Läraren har ju sin funktion på så vis att läraren ju anpassar sig beroende på vilket grupp det är och det förloras lite när man har de förinspelade genomgångarna.
Men jag tänker att man som lärare kan kolla av lite med sin grupp när man träffar dem ifall de har några frågor. Eleverna kan ta med sina frågeställningar till de lektioner de har med den läraren helt enkelt!

Vad är din plan för att få fler lärare att använda Flippat?
– Jag tror att många lärare nog nu tänker på det här verktyget som något som kommer att ta så mycket tid med att förbereda och spela in. Men det som jag vill visa för mina kollegor är att det inte måste vara perfekt. Eleverna kanske är vana vid att se mycket bra digitalt, men det måste som sagt inte vara perfekt då det är innehållet som är viktigast och som man bör lägga fokus på.
Jag hoppas att kunna inspirera andra lärare att börja göra flippar och sen kan man helt enkelt dela med sig av flippar lärare emellan, hjälpas åt och dela med sig av med tips angående teknik med mera.

Tror du att det kan vara svårt att få mindre digitalt kunniga lärare att vilja använda Flippat?
– En fördel för att engagera dem kan vara att göra något samarbete där den lärare som man jobbar tillsammans med istället bidrar med material och där eleverna i ämnen som Historia och Svenska istället kan skapa filmer eller jobba med bl.a. Svenska på olika sätt.
Det behöver alltså inte bara vara Flippat. Eleverna kan ju istället i början få vara med och skapa filmer och redovisningar vilket sen jag tror kan vara en ingång till att läraren sen börjar skapa ett intresse för digitala medel som Flippat.

Hur ser framtidens skola ut enligt dig?
– Jag tror dels att den innehåller Flippat. De känns som att det just nu är väldigt trendigt med Flippat men jag ser det inte som en fluga då det känns så substantiellt och enkelt med så många bra fördelar. Jag tror att fler och fler kanske inte bara kommer skapa men åtminstone använda sig av andra lärares genomgångar och jag tror ju faktiskt att lärarens roll är väldigt viktig då det är läraren som engagerar, skapar intresse i klassrummet och bidrar med sin personlighet. Så jag tror alltså inte att läraren inte bara kommer vara en app i framtiden!

Text: Adam Ekman, elev gymnasieskolan YBC, Nacka