Mediagymnasiet i den digitala utvecklingens framkant

Mediagymnasiets rektor Barbro Eriksson,

Den fristående gymnasieskolan Mediagymnasiet befinner sig på Framtidens lärande med elever, lärare och rektor. De har bland annat en plats på mässan där de ställt upp kameror och filmutrustning då de filmar mässans föreläsningar och annat. Jag har pratat med mediagymnasiets rektor Barbro Eriksson.

– Jag hoppas att framtidens skola är en skola som lever i den tid den är avsedd att verka i och inte ser ut som den gjorde på 1800-talet, säger Barbo Eriksson. Hon anser att det inte är så som det var på den tiden som man ska tro kunskap ska förmedlas och genomföras på.

Mediagymnasiet har som sagt elever och lärare på plats som avänder sig av tv- och filmteknik när de filmar konferensen. Men de har också andra lärare och elever på plats som är här för att prata om spel i undervisningen, med  och för andra lärare. Det är lärare som undervisar i historia, samhällskunskap och engelska som visar och de använder spel som Democracy, Minecraft och Civilization i undervisningen.

– Vi bör i varje tid anpassa skolorna och undervisningen utifrån de förutsättningar, den teknik och den pedagogik som är möjlig då, säger Barbro Eriksson.

Man bör alltså i skolor ta vara på den fantastiska digitala tekniken och de hjälpmedel som finns i den tid man lever i. Om skolan inte gör det och ställer sig utanför den utveckling som samhället går igenom anser hon att skolan kommer att förlora sin roll och tappa elever, intresse och engagemang.

Mediagymnasiet undervisar inom en stor del av den digitala världen med bland annat webbutveckling, animation, grafisk kommunikation, fotografi, film, tv-produktion och journalistik och de gör allt de kan för att hänga i framkant av den digitala utvecklingen. De har kunniga lärare som har ena benet ute i näringslivet och det andra i skolan.

– Vi sitter inte och jobbar med gratisprogram som man kan ladda ned på nätet, säger Barbro Eriksson

De jobbar och undervisar som i den riktiga mediabranschen och jobbar med medel som de professionella och större företagen redan jobbar med.

Text: Adam Ekman, elev gymnasieskolan YBC i Nacka