”Exceptionella barn behöver exceptionella lärare”

Elev på Willow Dene I London

”Seeing possibilities, realising dreams” är några av ledorden för specialskolan Willow Dene School i Greenwich. I samband med DIU:s resa till BETT 2017, besökte några deltagare skolan och mötte en skola som lyckas leva upp till sin vision. Och där utgångspunkten är alltid elevernas intressen och progressionen är tydlig, oavsett individuella förutsättningar.

Alla elever och medföljande vuxna möts med värme och en personlig hälsning när de kommer in i entrén. De flesta av eleverna tar sig till skolan i specialanpassade bussar som stannar alldeles utanför entrén. Barnen som är inskrivna vid Willow Dene har alla olika typer av speciella behov.

Vi som är besökare får registrera oss via en interaktiv skärm samt bli fotograferade. Are you happy with your photo? Vi skrattar och skriver ut våra besökskort. Registreringen upplevs inte som en säkerhetskontroll även om vi förstår att det är det som är syftet. Vi får lämna våra mobiltelefoner i en konferenslokal. Fotografering och filmande är inte tillåtet.

Det stora akvariet med fiskar i olika färger och former skapar en lugn stämning. Fotocollage med skolans aktiviteter på väggarna väcker besökarnas nyfikenhet. Utemiljön är också medvetet planerad. Varje klassrum har en tillhörande terass eller utemiljö. Det finns en skolskog som nyttjas året om för lek, rörelse och utomhuspedagogik. Skolan har planterat fruktträd i en så kallade Urban Orchard vilket ytterligare förstärker visionen.

Bilder för kommunikation
Överallt finns tydliga visuella exempel på skolans värdegrund och pedagogiska idé. Bilder används för nästan all kommunikation. De elever som själva inte kan kommunicera verbalt uttrycker sig med bilder, så kallade Pecs. Varje elev har en tydlig planering där de vet vad som ska hända under lektionen. Till exempel finns stationer med en tydlig skylt med symbol om vad som ska hända ”now” och ”next”.

Utgångspunkten är alltid elevernas intressen och progressionen är tydlig. Lärandet sker steg för steg i takt med att barnet är redo. Skolan har utvecklat ett eget sätt att följa barnens lärande Learning Journeys – ”we are able to accurately evaluate childrens progress and identify their next step”. 

Skolan använder modern teknik som eye-gaze technology – en skärm där eleverna kan styra vad som ska hända med ögonens rörelser – för att skapa förutsättningar för att arbeta mot målen i läroplanen. Specialanpassade tangentbord och alternativa verktyg används för att utveckla läs- och skrivinlärningen.

Individuella förutsättningar

Vissa barn behöver träna sig i att organisera sin tillvaro andra behöver få utlopp för sin energi. Elever som har svårt för att röra till exempel händerna får massage. Elever som måste skärma av en rörig omgivning får möjlighet att göra det. Det finns en medvetenhet om de individuella förutsättningarna hos varje barn. Det är omöjligt att inte bli känslomässigt berörd av den värme och omtanke som personalen utstrålar.

Det finns en stolthet hos både skolledning, personal och elever över vad skolan har lyckats åstadkomma. En central del av Willow Denes vision är att exceptionella barn behöver exceptionella lärare. Skolans mål är att barnen ska känna nyfikenhet och att de ska ges möjligheter att ta risker och utvecklas genom lärande.

Vi får följa med in i miljöer och rum anpassade för olika aktiviteter. Vi besöker till exempel skolans simbassäng där det just denna vecka är rymdtema. Projektorer skapar en känsla av att vi befinner oss i rymden. Eleverna får olika uppdrag som ingår i en berättelse (story) till exempel att rädda en ”alien”. Vissa elever kan inte röra sig själva men de kan ändå delta i simbassängen tack vare specialanpassad utrustning. De elever som har olika typer av sensoriska svårigheter startar sin skoldag i bassängen eftersom det underlättar för koncentrationen senare under dagen.

Flytta gränser 
Willow Dene School är en Move-certifierad skola där den centrala tanken är att rörelse skapar bra förutsättningar för lärande. Fokus ligger på det barnen redan kan. Det finns en stark övertygelse om att barnen ska lyckas övervinna olika hinder. Med stöd i egen expertis, kontinuerlig utvärdering av verksamheten och aktuell forskning vill Willow Dene School flytta gränser för vad som är möjligt. De söker ständigt efter nya möjligheter att lära.

Skolan byggdes för cirka två och ett halvt år sedan och det märks att arkitekten har varit lyhörd inför personalens önskemål. Varje klassrum är tydligt organiserat efter den pedagogiska idé som genomsyrar skolan. Det finns ett bollhav, ett e-bibliotek – där man kan ställa in ljud och ljus efter vilken stämning man vill skapa – en fullstor bilbana och flera salar anpassade efter rörelse eller kreativa processer. Skolan arbetar på ett kreativt sätt med trädgårdsarbete, keramik, outdoor education, bild, skapande, musik och pedagogisk dokumentation.

Okring 180 elever är inskrivna på skolan och många står i kö för att få börja, ”En plats på Willow Dene School är guld värd”. I en grupp på cirka åtta elever finns fem vuxna, lärare samt personal med olika typer av medicinsk kompetens. Varje moment planeras utifrån helklass och därefter utifrån grupp eller individuellt perspektiv.

Skolans värdegrund och pedagogik kommuniceras genom miljöerna och gestaltas av skolans personal. Nyckelordet är humanism. När vi lämnar Willow Dene School och beger oss ut i Londonkylan är det med värme inombords.

Text: Malin Söderberg, lärare Linneaskolan i Umeå,
styrelseledamot föreningen DIU