Fjärrundervisning – i praktiken

Napat Khiyapat


Napat Khiyapat, modermålsenheten, Skellefteå kommun.

Språkval med få elever på skolan, långa avstånd, brist på behöriga lärare? Många skolhuvudmän brottas med frågorna kring hur man dels ska kunna erbjuda modersmålsundervisning till alla och dels klara av undervisningen i moderna språk.

Skellefteå kommun, en av Sveriges till ytan största kommuner, ligger långt fram när det gäller att utveckla fjärrundervisningen. Napat Khiyapat, modersmålslärare i Skellefteå, och vinnare av Guldäpplet 2019, tillsammans med Anne Rönnberg, verksamhetschef på skolkontoret i Skellefteå kommun möter du i ett seminarium på Framtidens lärande Väst i Trollhättan, 14-15 november. Vilka möjligheter och hinder ser de när det gäller fjärrundervisning?