Kommunikation, verkliga mottagare och digitala verktyg

Förmågan att kommunicera är ett återkommande nyckelbegrepp i skolans styrdokument. I Johan Skölds undervisning är verkliga mottagare och digitala verktyg centrala inslag för att utveckla elevernas förmåga att kommunicera. Att med hjälp av digitala verktyg få alla elever att växa och utvecklas och bli goda medborgare, både som konsumenter och producenter, i en digital värld är ett av skolans viktigaste uppdrag.

På Framtidens Lärande Väst 2019 i Trollhättan höll Johan Sköld ett dialogseminarium ”Kommunikation, verkliga mottagare och digitala verktyg”, som du kan se här. Johan Sköld är lärare i svenska och tyska och nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk och förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga och Guldäpplepristagare 2019.

I början av filmen hör du en av Johans elever i ett videoklipp.

Dokumentation från konferensen Framtidens Lärande Väst 2019.