Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13–14 juni 2023:
Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra?

Den 13–14 juni 2023 välkomnas lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet till Framtiden Lärande Väst som äger rum på Karlstads universitet. Arrangörer är stiftelsen DIU, Karlstads universitet och Karlstads kommun i samverkan med partners. 

Håll dig uppdaterad om Framtidens Lärande Väst, 13-14 juni i Karlstad.
Prenumerera på Framtidens Lärandes nyhetsbrev.

Mötesplatsen Framtidens Lärande är nydanande när det gäller erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid. Nu kommer Framtidens Lärande till Västsverige, Värmland och Karlstad – föregångare för skolutveckling i samspel mellan forskning och praktik. Det är i samspelet mellan praktik och forskning som skolan utvecklas. Dialogen mellan yrkesverksamma, lärarutbildare och forskare kommer att vara central för dessa dagar. 

Syftet med Framtidens Lärande är att bidra till regionala mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring lärande i en digital era, med huvudmän och skolans professioner på alla nivåer. Målet är att växla upp beprövad erfarenhet och stärka självkänsla, med huvudmän och personal i dialog med forskning och universitet, bransch och myndigheter. Att utveckla ledarskap och skolans professioner baserat på dialog och kollegialt lärande i ett långsiktigt uthålligt arbete.

Målgruppen för mötesplatsen är samtliga pedagogiska yrkeskategorier i Sveriges skolor: beslutsfattare, ledare och samordnare i kommuner, skolledare, förskollärare, lärare, it- och mediepedagoger, lärarutbildare, forskare samt samhälls- och branschföreträdare. 

– För att skolan ska ta klivet in i det digitala krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, mellan huvudmän och skolans professioner på alla nivåer, i dialog med forskning och högskola. Därför tar vi nu Framtidens Lärande till Karlstad och Västsverige, säger Peter Becker, ordförande för den idéburna och ideella stiftelsen DIU.

– Det känns viktigt ur så många perspektiv att skapa arenor där professioner – både i och utanför regionen – kan mötas och skapa engagemang för undervisning och digitalisering. Vi blickar mot framtiden utifrån vår nya nationella digitaliseringsstrategi och säkrar att vi har förutsättningar att rusta våra barn och elever för att leva och verka i framtidens digitala värld, säger Maria Kjällström, skoldirektör i Karlstads kommun.

– Universitetet har en viktig roll när det gäller utbildningen av framtidens lärare och att rusta studenterna så att de har med sig det de behöver för att kunna möta upp kraven i det framtida klassrummet, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.

Foto:
Peter Becker, foto: Johanna Wallin
Jessica Ericsson, foto: Maria Obed

Informationsblad om konferensen (pdf)