Leve bokmässan – men Sverige behöver en egen skolarena

Foto Peter Becker

På vägen ned till Bokmässan möter jag ett äldre lärarpar från Uppsala på tåget:
– Det här är vår julafton. Vi åker ner till bokmässan varje år med en tom resväska. När vi åker hem är den full med böcker.

Bokmässan sjuder av liv. Man möter bekanta och lyssnar på intressanta samtal. Jag lyssnar på ett där ett eTwinning-team från Karlskrona berättar om digitala men också fysiska möten med skolor i Europa och Sydafrika. Arbetet och resorna ger eleverna ett språng i språk och förståelse över lands- och språkgränser i ett spann över hela ungdomsskolan. Arrangerat i samverkan med eTwinning (UHR). Åhörarna får en varm magkänsla, en konkret bild av elevutveckling – och samtidigt av genomtänkt  professionsutveckling. På alla nivåer – lärare, ledare, kommunnivå. Men besökarna är få. 

Fullt är det vid ett möte med DNs rysslandskorrespondent Anna-Lena Laurén  om Ukraina. Hon berör bland mycket annat hur vi i Sverige har ett konstigt förhållningssätt, där frågan om energipriser främst blir en plånboksfråga. Vi är så ovana vid krig, att vi inte inser att ett krig i vår närhet får konsekvenser för oss alla – och kräver kompensation. Skolan är förstås inte i fokus här. 

Att bokmässan har en stor skolpublik, med en tredjedel av besökarna från skolprofessioner, är självklart eftersom skolan är en av landets viktigaste och största kulturinstitutioner. Det är i skolan en ny generation erövrar det utvecklade språket, tankens verktyg, med svenska och kanske ett hemspråk, främmande språk liksom siffrornas språk, matematik. Liksom världsbilder med historia, natur och kultur. Och samtidigt erövrar de sig själva, både som individer och i umgänge med andra unga och vuxna, bortom de egna föräldrarna, från förskola till gymnasium. 

Detta språng gör eleverna med stöd av lärarkåren och skolans övriga personal. En fantastisk profession! Men en profession som behöver sin egen skolarena, bortom Bokmässan. Därför startar nu en rad aktörer Arena för svensk skola, med upptakt den 9 december i Stockholm. Med en bred partnerskara, initierad av stiftelsen DIU och Meet in Grid, med fokus på lärande och utveckling, långt bortom det digitala, som numera förutsätts i alla skolor och för alla åldrar. 

Samtidigt med att Bokmässan öppnade, öppnade webbplatsen Arena för svensk skola. Vi kunde vara på prata och prata med mängder av skolfolk och aktörer. Därmed är det ett faktum: en ny svensk skolarena är på väg. Med den tydliga undertexten att Bokmässan inte är nog som svensk skolarena. Den är en bok- och kulturarena med en stor skolpublik – det är gott nog. Nu siktar vi på Arena för svensk skola. Välkommen på upptakten i Stockholm den 9 december 2022.

Peter Becker 
Ordförande stiftelsen DIU

PS Stiftelsen DIU fortsätter förstås sitt arbete med Guldäpplet och Guldtrappan och med Framtidens lärande i form av regionala konferenser. Vi inledde med Framtidens lärande Väst 2019 i samverkan med Trollhättan och många nationella och regionala aktörer. Därefter följde Framtidens lärande Norr 2021, i samverkan med Luleå, under pågående pandemi och då i innovativa digitala format, med alla sessioner i zoom och tillgänglig i efterhand. Nästa blir Framtidens lärande Väst med  Karlstad Universitet, kommun och Region den 13-14 juni 2023.