Arena för svensk skola

Nu startar vi skolprofessionernas egen arena den 9 december 2022 centralt i Stockholm. Var med på upptakten!

Skolfacken går samman, skolans professioner höjer sin egen röst. Professionen måste också äga sin egen kunskapsbildning. Det kräver en gemensam kollegial process, där man delar erfarenheter, prövar och debatterar, möter forskare, myndigheter och leverantörer. På vägen tas många steg. En plats för att synliggöra detta behövs – en gemensam nationell årlig arena. Den bygger vi nu, i ett brett samarbete mellan olika aktörer.

Peter Becker, Stiftelsen DIU, skaparen av Framtidens lärande
– Skolan är en av samhällets viktigaste institutioner, eftersom den bygger framtiden, och skolans viktigaste tillgångar är dess professioner, deras kunnande, deras långsiktiga engagemang och deras kollegiala samspel. Som ett led behövs en Arena för svensk skola.

Fredrik Svensson, Meet In Grid, skaparen av SETT:
– Det är nu viktigare än någonsin att alla aktörer i och runt skolan samlas för gemensam dialog med fokus pålärande, didaktik, forskning, ledning, demokrati och det gemensamma samhällsuppdraget. Nu startar vi arbetet. Välkommen den 9 december 2022 i Stockholm.

– Det är otroligt viktigt att forskningen om skolan bygger på lärares frågor och att resultatet också når ut till professionen
Pernilla Nilsson, Professor i Naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad

– Ju mer komplicerade frågorna är, desto större behov av att forskare och praktiker arbetar tillsammans i forskningsprojekten. Det ökar sannolikheten för att finna ny kunskap, som främjar både vetenskap och praktik
Elisabet Nihlfors, Professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap, Uppsala universitet.

Nu inbjuder vi dig att vara med, upptakten som äger rum den 9 december 2022 i Stockholm. Skolans professioner tillsammans med medarrangörer möts i en upptakt, med inspirerande föreläsningar, fördjupande dialogsessioner och informella samtal med fika och lunch under en dag centralt i Stockholm, den 9 december 2022 på Clarion Sign, Norra Bantorget i Stockholm.

Webb: Arena för svensk skola