Digital skolutveckling: Guldtrappans webbinarieserie 2022

Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för svenska skolhuvudmän – att utveckla skolan: från enstaka klassrum till hela skolan. Att skala upp den digitala utvecklingen i strävan mot likvärdiga möjligheter för alla elever.

Sju torsdagar under våren delar de huvudmän som tilldelades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021 med sig av sina erfarenheter i Guldtrappans webbinarieserie. 90 minuter med presentationer och fördjupande samtal kring digital skolutveckling.

I varje webbinarium möter du en av de sju skolhuvudmännen som tar upp både starka sidor, utmaningar och lärdomar från sitt arbete. Det finns också möjligheter till samtal och gemensam diskussion.

Genomförda webbinarier:

Torsdag 3 februari: Digitala läromedel och lärresurser gör skillnad i klassrummet
Medverkande: Göteborgs stad, grundskoleförvaltningen, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021.
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Torsdag 17 februari: Vi är bäst tillsammans!
Medverkande: Karlstads kommun: förskola, grundskola, grundsärskola, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Torsdag 10 marsAtt bygga en kommunal digitaliseringsstrategi på de nationella grunderna, och förankra den i hela organisationen
Medverkande: Eksjö kommun, barn- och utbildningssektorn, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Torsdag 24 mars: Likvärdighet kring det digitala arbetet i kommunen
Medverkande: Leksands kommun, utbildningssektorn, avdelning grundskolan, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Torsdag 7 april, kl 9.15–10.45Medier i förskolan: MIK-templet med sagor och spel för barnen
Medverkande: Göteborgs stad, förskoleförvaltningen, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Torsdag 5 maj, kl 9.15–10.45Med digitalisering i en föränderlig värld med eleven i fokus, en organisation för stöd till pedagoger och elever 
Medverkande: Hallstahammars kommun, grundskola, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Torsdag 19 maj, kl 9.15–10.45Hybridundervisning och e-utbildningar i kommunal vuxenutbildning
Medverkande: Stockholms stad, vuxenutbildningen för egen-regi, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet