Digital skolutveckling: Guldtrappans webbinarieserie 2022

Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för svenska skolhuvudmän – att utveckla skolan: från enstaka klassrum till hela skolan. Att skala upp den digitala utvecklingen i strävan mot likvärdiga möjligheter för alla elever.

Sju torsdagar under våren delar de huvudmän som tilldelades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021 med sig av sina erfarenheter i Guldtrappans webbinarieserie. 90 minuter med presentationer och fördjupande samtal kring digital skolutveckling.

I varje webbinarium möter du en av de sju skolhuvudmännen som tar upp både starka sidor, utmaningar och lärdomar från sitt arbete. Det finns också möjligheter till samtal och gemensam diskussion.

Webbinarierna är kostnadsfria, men anmälan krävs.

Genomförda webbinarier med länkar till inspelningar och dokumentation hittar du längst ner på sidan.

*****

Torsdag 7 april, kl 9.15–10.45

MIK i förskolan: MIK-templet med sagor och spel för barnen

Medverkande: Göteborgs stad, förskoleförvaltningen, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

*****

Torsdag 5 maj, kl 9.15–10.45

Med digitalisering i en föränderlig värld med eleven i fokus, en organisation för stöd till pedagoger och elever

Med en digilog struktur i undervisning, hittar vi nya vägar att nå alla elever.

Medverkande: Hallstahammars kommun, grundskola, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

*****

Torsdag 19 maj, kl 9.15–10.45

Hybridundervisning och e-utbildningar i kommunal vuxenutbildning

Medverkande: Stockholms stad, vuxenutbildningen för egen-regi, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021


Genomförda webbinarier

Torsdag 3 februari

Digitala läromedel och lärresurser gör skillnad i klassrummet

Resan mot digitala läromedel och lärresurser och kompensatoriska digitala verktyg och tjänster. Anskaffningsprocesser, GDPR-granskningar och utbildning av pedagogisk personal.

Medverkande: Göteborgs stad, grundskoleförvaltningen, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Se seminariet i efterhand på Guldtrappans webbplats

*****

Torsdag 17 februari

Vi är bäst tillsammans! 

Det har pandemin lärt oss: att inte bara prata om utan faktiskt göra verkstad. Om digital skolutveckling med RUC, IKT-nätverk, Fundig och DigiKomp.

Medverkande: Karlstads kommun: förskola, grundskola, grundsärskola, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Se seminariet i efterhand på Guldtrappans webbplats

*****

Torsdag 10 mars, kl 9.15–10.45

Att bygga en kommunal digitaliseringsstrategi på de nationella grunderna, och förankra den i hela organisationen

Eksjö kommuns barn- och utbildningssektor (förskola, grundskola, gymnasium och särskola) presenterar hur de med utgångspunkt från ”Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet” skapat en egen kommunal digitaliseringsstrategi och hur materialet arbetats fram i hela organisationen, från barn och elev till politik.

Medverkande: Eksjö kommun, barn- och utbildningssektorn, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Se seminariet i efterhand på Guldtrappans webbplats

*****

Torsdag 24 mars, kl 9.15–10.45 

Likvärdighet kring det digitala arbetet i kommunen

Alla elever ska ha tillgång till digitala arbetssätt oavsett skola. Handlingsplaner för det övergripande arbetet från avdelningsnivå och ner på enhetsnivå. Digital fortbildning för hela kommunens skolpersonal. Möjligheter och utmaningar.

Medverkande: Leksands kommun, utbildningssektorn, avdelning grundskolan, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

*****