Guldäpplets jubileumsseminarium: ”Viktigt och på riktigt” – när undervisningen tar nya kliv med digitaliseringen

Foto Ylva Pettersson vid Guldäpplets jubileumsseminarium

De tidigare Guldäpplevinnarna Ylva Petterson, Katedralskolan i Skara och Martin Fernström, Årstaskolan i Stockholm visade på hur de utvecklar sin undervisning i den digitala eran i ett samtal med professor Åke Grönlund och Guldäpplejuryns ordförande Peter Becker vid Guldäpplets jubileumsseminarium på SKL.

– Guldäpplet har varit viktigt under de här 15 åren för att lyfta fram goda lärarerfarenheter och exempel, sa Per-Arne Andersson, SKL, när han hälsade välkommen till SKL. Vidare pekade han på att SKL tillsammans med stiftelsen DIU har initierat ytterligare ett pris, Guldtrappan, för att gemensamt lyfta fram erfarenheter kring hur man på bredden kan skapa bra utveckling hos skolhuvudmän.

Peter Becker tecknade bakgrunden till seminariet:

– Guldäpplet har utöver goda exempel, alltmer haft målet att bidra till att formulera den beprövade erfarenheten: Att lyfta fram, kollegialt dela och värdera lärarerfarenhet. Det måste ses som professionens egen kunskapsbildning. Och den växer i dialog med forskare. Därför markerar det en ny fas när nu professor Åke Grönlund ingår i Guldäpplets jury – och inleder med att medverka i dagens session, som är en del i att fira att Guldäpplet nu fyller 15 år.

Rika uppgifter
De två Guldäpplepristagarna visade hur deras perspektiv fördjupats, med sin beskrivning av hur de arbetar idag.

– Det jag gjorde för fem år sedan, bleknar jämfört med det jag gör nu. I dag jobbar jag bara med rika uppgifter, sa Martin Fernström. En rik uppgift är uppgifter rika på möjligheter för eleverna att utveckla sina förmågor.

En viktig del är att undervisningen är viktig och på riktigt, påpekade Martin. Eleverna jobbar på fullt allvar, de låtsas inte skriva, de skriver på riktigt. När Martins elever på Årstaskolan skriver böcker som sedan publiceras på skolans digitala bokhandel ”Bibblis” får eleverna stöd i sitt skrivande för att bygga upp sin identitet som författare. Eleverna leker inte författare på skoltid, de är författare.

Elever – medborgare
På Katedralskolan i Skara arbetar Ylva Pettersson och hennes elever med en annan typ av rika uppgifter där gymnasieelevernas röst hörs och syns i en demokratisk samhällsdebatt.

– Digitaliseringen är för mig en demokratisk kraft. Stora delar av det demokratiska samtalet har flyttat ut på nätet och i det flödet finns mina elever. De delar och deltar i det demokratiska samtalet. Och det är ett centralt uppdrag i läroplanen: att både ta del av, dela med sig och aktivt bidra till samhällsdebatten. Eleverna blir medborgare.

Ylvas presentation

Dialog med forskning
Ett av problemen i dag är skolans svaga anknytning till forskning om man jämför med till exempel vården, menade Professor Åke Grönlund, ny medlem i Guldäpplets jury. Och där är bland annat seminarier som Guldäpplets jubileumsseminarium ett sätt för praktiker och forskare att mötas och berika varandra.

– I stället för att tala om bättre och sämre lärare, bör vi fokusera hur vi gemensamt blir bättre lärare, framhävde Peter Becker, ordförande i Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och Guldäpplejuryn.

– Hur vi kollegialt utvecklas och blir bättre lärare, i ett möte mellan beprövad erfarenhet och vetenskap är en riktning som omfattande internationell forskning, exempelvis Michel Fullan, pekar ut som vägen framåt. Professionens beprövade erfarenhet är en huvudkraft. Guldäpplet är en del i detta, avslutade Peter Becker.

Nominera era stjärnor till Guldäpplet 2016!
Vilka lärare vill du nominera till Guldäpplet 2016? Nominera nu!, sista dag är den 1 juni. Kriterier mm finns på diu.se/guldapple!