Guldtrappan i Härryda: Digitaliseringen är ett språk som barnen utforskar

foto Cecilia Bajic

Guldtrappans jury är på besök i Härryda, under sin spaning över landet kring framgångsrik digital skolutveckling. Här möter vi Tellus, ett nytt resurscentrum för matematik, teknik och naturvetenskap. Liksom ett skol- och samhällsprojekt där ungdomar bygger framtida Landvetter i Minecraft.

Genomgående hör vi “testa – utvärdera – köra”, det återkommer man ofta till i Härryda. Förskolans digitala utveckling är en av kommunens starka sidor – även nationellt. Det finns mycket att lyfta fram, men just nu får det bli en förskola i verkligt undersökande och skapande arbete.

Cecilia Bajic, förskollärare som arbetar halva sin tid i förskolan och halva sin tid som verksamhetsutvecklare, berättar om hur det utforskande arbetet tillsammans med barnen utvecklats under de senaste åren.

– Vi ser digitaliseringen som ett språk som barnen kan utforska och vi arbetar med estetiska lärprocesser till exempel med ljud, ljus, bild och film, säger Cecilia Bajic.

Det är nu fyra år sedan Cecilias förskola fick sina lärplattor.

– I början visste vi inte riktigt vad vi skulle göra med dem. Vi hade appar som till exempel mattespel och språkspel, men det var inte grundat i barnens utforskande.

Ett inbrott på förskolan där samtliga lärplattor stals blev startpunkten för ett nytt arbetssätt med plattorna.

– Vi ville komma förbi app-fokuset och inte se lärplattorna som ett färdigt redskap utan som ett material, som vi formar själva.

Eftertanken resulterade i ett utforskande av ljud och ljus – barnens egna sinnesintryck. Med hjälp av en overhead-apparat utforskade förskolebarnen, ljus och mörker. Och lärplattorna fick följa med både inne och ute och barnen fotograferade mycket med plattorna. Nu fortsatte utforskandet och barnen började spela in ljud.

– Vi spelade in ljuden av våra steg och lyssnade efteråt hur det lät. Barnen funderade över hur det kan låta när man går på olika underlag, asfalt, grus och olika slag av sten. Vi fortsatte vårt undersökande. Det blir olika ljud som “plums”, “plask” eller “plupp” – när saker kastas i vattnet.

Det här var ett upptäckande av sinnen och naturvetenskap.

Successivt växte arbetet till ett arbetssätt med film. På förskolan har man diskuterat vilka filmer barnen tycker om, men också hur man kan göra film. Barnen har lärt sig om manus och klippning. De har diskuterat om hur man kan uttrycka tankar med film. Genom att arbeta med “green screen” har barnen lärt sig hur man kan luras med film. Det har lett vidare till samtal om bland annat nätetik. Barnen blir mer kritiska konsumenter. Det hela blev en lång process som resulterade i en gemensam kortfilm.

Cecilia beskriver det som att ”vi gör en dokumentär”, och poängterar att barnen måste få rätten att själva välja och visa upp sin egen bild av processen. Det är barnen som tar bilder och filmar själva, och de är numera medvetna om att man inte får ta vilka bilder som helst, man måste be om lov.

– Det är som ett nytt språk som barnen kan utforska. Vi arbetar med ett vidgat språkbegrepp. Och barnen ska äga processen själva. Det handlar om ett förändrat lärande där eleverna istället för att vara konsumenter själva blir producenter. Barnen dokumenterar själva och en del handlar om rätten att få välja sina bilder av processen och visa dem för de andra, säger Cecilia Bajic.

Guldtrappan på fortsatt spaning
Uttrycket “testa – utvärdera – köra” i Härryda blir ett uttryck för ett konsekvent arbete med beprövad erfarenhet och systematisk kvalitetsutveckling – alltifrån Cecilia Bajics exempel till de stora tagen.

– Det har funnits och finns en stor samstämmighet mellan alla politiska partier i Härryda, om att digitaliseringen ska ske, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande som själv har en bakgrund inom IT. Vi säger aldrig nej, däremot ställer vi frågor om hur tekniken är tänkt att användas, så att den kommer barnen och eleverna till godo, säger han. Vårt uppdrag är att lyssna på goda idéer och sedan skapa förutsättningarna, betonar han.

Guldtrappan återkommer framöver till flera av de viktiga berättelserna från Härryda – och från andra, i olika former inklusive på Framtidens lärande den 23-24 maj i Stockholm.