Guldtrappan i Täby: Verktyg ska anpassas efter läraren och eleverna

Foto Täby kommunhus

Guldtrappans jury möter en kommun som efter spridda insatser sedan några år fokuserat digital tillgänglighet. Skolornas lokala beslut och initiativ kombinerat med kommunal infrastruktur och systematiskt kvalitetsarbete, har på få år fått mycket att hända. För Täby är frågan om tillgänglighet navet för utvecklingen med molnbaserade resurser och arbetssätt.

Vi låter två av de grundskolor vi mötte spegla hur digitalisering nu i rask takt kan förändra elevers och lärares vardag.

På Ellagårdsskolan (F-6) är Magnus Johansson rektor sedan ett år tillbaka och driver där tillsammans med IT-pedagogen Gabriel Wallén digitaliseringen på skolan:

– IKT är ingen pålaga utan ger oss möjligheter att göra saker annorlunda och bättre, säger Magnus. Det handlar om att föregå med gott exempel och använda tekniken.

Själv provade Magnus Johansson att flippa en skolstart.

Ellagårdsskolan har en 1:1-satsning från skolstart i augusti 2016. I F-2 har man iPads, och 3-6 har Chromebooks. De äldre eleverna har även tillgång till iPads för mer kreativa arbeten.

– Det är lätt att gå vilse bland alla prylar men det tillgängliga lärandet, som är Täby kommuns fokus, genomsyrar allt vi gör, säger Gabriel.

Molnbaserat arbete
Ellaporten i Google Drive är skolans ramverk internt för personalen med snabblänkar, bokningssystem, kalendrar. Man skrotade gemensamma mappar och kör nu allt i Molnet. Allt detta började under hösten med 1:1-satsningen.

Tillgängligt lärande betyder bland annat enkel tillgång till digitala läromedel via Skolon som hanterar licenserna för elever, med åtkomst även hemifrån. Eleverna tycker att det är en fördel att slippa bära böcker, att kunna lyssna på dem och repetera när man vill. De säger också att de blivit mer motiverade. Att kunna individanpassa undervisningen bättre är något lärarna lyfter fram, liksom att göra undervisningen tillgänglig på så vis att eleverna kan arbeta oberoende av tid och rum.

Fyra specialpedagoger arbetar i klasserna med barnen och individualiserar. Talsyntes finns på alla datorer och eleverna använder den såväl för att kolla sin egen text när de skriver, som för att få texter upplästa från nätet.

Koordinator på elevhälsan beskriver EllaBIB, ett digitalt bibliotek under uppbyggnad. Eleverna recenserar böcker både i skrift och tal. Eleverna bearbetar sina texter och får återkoppling på sina texter. Det blir på riktigt – med inspiration från Årstaskolan. Genom en QR-kod fäst på bokens rygg i skolbiblioteket kan elever lyssna till vad andra tyckt om boken. Projektet har fått stöd från internetstiftelsen och studerar också när elever tar med sina egna digitala enheter som mobiler (BYOD).

Eleverna skriver veckobrev till föräldrarna
Formativt lärande har fått en skjuts sedan 1:1 började. Ett exempel är fredagsbrevet. På Ellagårdsskolan skriver eleverna fredagsbrev med utvärdering av vad de gjort under veckan. De reflekterar över vad gjort under veckan och har kvar tidigare brev som visar utvecklingen. Föräldrarna får insyn och eleverna kan säga vad de gillar och inte.

Bildportfolion är också en del i det formativa lärandet, ligger i Vklass och kan nås hemifrån. Eleverna fotar sina arbeten och beskriver sina arbetsprocesser. De lär sig även fota och redigera bilder. Portfolion ger ordning och reda, säger eleverna. Det är lättare att visa föräldrar vad man gjort. Och det blir mer reflektion.

Eleverna arbetar med animerad film i träslöjden. De bygger träfigurer och gör film i Stop-motion.

– Eleverna blir mer aktiva, motiverade och noggrannare med detaljer, berättar slöjdläraren Per Ek. Framförallt blir det ett större sammanhang än att bara bygga en träfigur. De planerar på raster vad figurerna i filmen ska göra.

Skolan har även programmering på fritids för åk 3-4 (men görs även i 1:an och uppåt). Det är ett fritt skapande där eleverna kan prova på. De lär varandra och kan fortsätta hemma. Elevröster: ”Bra att få pröva på”, ”Roligt att det man vill ska hända också händer…”, ”Kul att skapa själv”.

Kompetensutveckling görs bland annat med återkommande workshops varje månad, som även ligger i Google Classroom. Förstelärarna kör kurser om Dylan Williams formativa bedömning. Man lägger 90 minuter i veckan för personalen på detta.

Brinkskolan:
– Eleverna ska säga: ”jag arbetar med subtraktion”, inte ”jag jobbar med paddan”.

Brinkskolan är en nybyggd F-6-skola med tillhörande förskola. Här arbetar Karin Brånebäck och Sofie Nyholm som klasslärare och IT-pedagoger. Även på Brinkskolan har digitaliseringen tagit stora kliv och barnen/eleverna har varsin lärplatta från årskurs ett. I förskoleklasserna delar två barn på en.

– Verktyg ska anpassas efter läraren och eleverna, säger Sofie.

Man har både generiska program och Explain everything. Digitala läromedel. Alla har Inläsningstjänst och Legimus. Det är mycket programmering med Beebots, Scratch och Hour-of-Code (som pågående process inte enstaka tillfälle).

– Verktygen ska användas när de förstärker lärandet, inte annars. Eleverna ska veta varför de använder just detta verktyg just nu. De ska säga: ”jag arbetar med subtraktion”, inte ”jag jobbar med paddan”.

Resultat är ökad inkludering och lust att lära. Lärarna ser ett förlängt lärande – eleverna blir så engagerade att de vill fortsätta hemma och vill visa föräldrar och kompisar. Nu har de mottagare av skrivandet – det är inte bara läraren utan även far- och morföräldrar, kompisar mm som läser texterna. Genom gemensamma dokument på Drive kan eleverna jobba ihop även om de inte är på samma plats. Det blir mer på riktigt.

Att få med alla
I nuläget finns en aktiv grupp om 7 personal på skolan som träffas 1 gång per månad.

– Vi har veckans it-tips på vårt måndagsmöte, på 5 minuter. Alla tipsen samlas i ett gemensamt dokument på Driven, berättar Karin.

Det pågår fortbildning av personalen via workshops utifrån kollegornas behov och kollegialt lärande. Varannan vecka har man 90 min om tillgängligt lärande (SPSMs kurs) som kopplas till det digitala. Och man planerar att ha en personalkväll med it-fokus inom kort. Planer finns för en Ed-Camp för att stärka hela kommunen, så att vi kan prata mera över skolgränserna.

Åk5-or undervisar 2-3:or i programmering
Morgan och Elias går i 5:an och undervisar som elevens val de yngre eleverna i programmering. De håller en Scratch-kurs för 2-3or.
– Vi lärde oss mycket. Bland annat att de behövde fler utmaningar, berättar Morgan och Elias.

Morgan och Elias ger juryn en väl strukturerad och koncis snabbkurs i Scratch-programmering. Det blir tydligt att de både kan sitt ämne och lärt sig mycket om hur man presenterar detta.

Morgan och Elias demonstrerar också klassens blogg, med matsedel – den är viktig, förstår vi – läxor, ämnen mm.

När juryn frågar lärarna kring att både ha V-klass och en öppen blogg, blir det förvirrande? Vilka tjänster använder ni till vad? Svaret från Karin och Sofie blir:

– Det är olika verktyg för olika syften – läxorna ligger i V-klass. För delande kör vi blogg som är öppnare än V-klass. Vem som helst kan då gå in och det ger en annan skärpa än arbete inom ramen för V-klass.

Ett digitalt ekosystem växer fram, kompletterat av kommunens satsningar och systematisk kvalitetskontroll. En spännande framtid väntar.

—————————–
Guldtrappans jury besöker under februari och mars årets nominerade huvudmän, på spaning efter framgångsrik digital utveckling i skolor över hela landet. Utmärkelsen Guldtrappan 2017 utdelas vid konferensen Framtidens lärande, 23-24 maj på Münchenbryggeriet i Stockholm.