Horizon report Scandinavia & elevbilder av digital nutid och framtid

Samantha Adams Becker och Dr. Larry Johnson

På DIUs arrangemang SCANDINAVIA@BETT, nu för tredje gången på BETT, gav vi två bilder av skandinavisk innovativ digital skolutveckling. Den ena bilden med Horizon report Scandinavia.

Dr Larry Johnson och Samantha Becker från New Media Consortium presenterade den pinfärska rapporten.

Rapporten har skapats genom en slags delande- eller ”crowdsourcing”-process. 60 skandinaviska skolexperter har bidragit under kv4 2014 till en Wiki med material om utbildningsteknologier och en ranking av deras förväntade genomslag på 1-5 års sikt i Skandinavisk ungdomsskola.

Här finns rapporten (New Media Consortiums webbplats)

Skandinaviska dimensioner
Användningen av kreativa skapande verktyg, är starkt utvecklad i Skandinavien. Det var en av de tydligaste specifikt skandinaviska trenderna. Det kan vi känna igen alltsedan rapporter på 80-talet, då mer styrda sk Lessonware i engelskspråkiga länder, i Skandinavien ersattes av kreativ skapande verktyg. På senare år har vi typiskt sett bloggar, wikis eller Kunskapshubbar som Årstaskolans – vilken blev omnämnd i presentationen.

En annan dimension som enligt Horizon-spanarna lyftes som kommande trend i Skandinavien var robotik och programmering. Det illustrerades även i dagens andra rond – där team av elever från utvalda skandinaviska skolor gav sina bilder av lärande idag och imorgon.

De skandinaviska elevpresentationerna blev på många sätt dagens höjdpunkt – och kom att i konkret form illustrera många av de trender som Horizon utpekade i mer abstrakt form.

Skandinavisk attityd?
En grundläggande aspekt som jag vill lyfta fram, och som kan ligga bakom den starka skandinaviska trenden mot kreativa verktyg rör den grundläggande hållningen hos eleverna. Genomgående förmedlade eleverna en tydlig attityd av att äga utvecklingen. Att de inte bara ser sig som konsumenter utan lika mycket som medskapande av framtiden. De ifrågasätter hur webbtjänster fungerar, och funderar hur de kunde bli bättre. De ifrågasätter hur undervisningen läggs upp – och ibland lärares attityd.

Jag tolkar elevernas hållning som en attityd att de äger världen, på ett blygsamt men samtidigt självklart sätt. Kanske en skandinavisk hållning? Fler intervjuer med deltagare och medverkande på DIUs arrangemang på BETT 2015, liksom av professor Stephen Heppell (också dessa gjorda av elever, nämligen YBCs duktiga Adrian, Linnea, Noah och Rebecca) hittar du på DIUs videokanal BETT 2015.

Eleverna gav på så sätt konkretion och positiv energi till de avslutande kommentarerna från representanterna för de tre skandinaviska skolmyndigheterna.

För oss från stiftelsen DIU som initiativtagare och arrangörer av Scandinavia@BETT är det fantastiskt att kunna bjuda in eleverna på denna engelska scen, i hjärtat av brittiska imperiet. Eleverna pekar ut vägar mot framtiden. De behövs i samtalet!

Och vi är glada över att i år kunnat göra detta i samarbete med norska Senter for IKT i utdanningen och danska utbildningsministeriets nybildade Styrelsen for IT og läring, STIL. Svenska Skolverket medverkade i Horizon Report och dess presentation, men har ännu inte specifika uppdrag (med finansiering) kring it och lärande och kunde därför inte bidra till arbetet med de svenska elevteam i London.

Peter Becker