IT-chefen spelar roll för skolutvecklingen

Digital infrastruktur

Att en fungerande teknik och infrastruktur är en av förutsättningar för att pedagoger, barn och elever ska dra nytta av digitaliseringen känns självklart. Det är också något som lyfts fram i forskningsresultat och inte minst bland finalisterna i Guldtrappan. 

Tre av dessa fanns på plats under ett seminarium på konferensen Framtidens lärande för att samtala kring hur de lyckats få till tekniken.

Medverkade gjorde Joel Tostar, IT-chef Sundsvalls kommun, ansvarar för en modern kommunal IT-verksamhet med ett tydligt kundfokus, Tony Mc Carrick, projektledare i Botkyrka kommun med lång erfarenhet av samarbete med IT och Anders Störby, utvecklare IT och lärande i Falkenbergs kommun med ansvar att samverka med datasupport.

Trots olika roller och erfarenheter fanns det en stor samstämmighet kring framgångsfaktorer och vägen fram till en fungerande teknik. Ett utbyggt och stabilt trådlöst nätverk är en absolut förutsättning för den pedagogiska verksamheten, en grundläggande infrastruktur som hela tiden måste utvecklas, följas upp och byggas ut. Detta måste ske i samspel med den pedagogiska verksamheten, förskolan och skolan beskriver hur och var de arbetar och med vilken utrustning, IT tar ansvar för det tekniska utförandet tillsammans med sina leverantörer. 

Plattformsoberoende
En annan förutsättning som lyftes fram var plattformsoberoendet, möjligheten för barn, elever och pedagoger att arbeta med de redskap och verktyg som passar bäst. Valfriheten är viktig och ställer nya krav på IT-leveransen, med ett större ansvar för användaren att själv administrera sin utrustning. 

När IT inte längre bestämmer vad som ska användas förändras arbetet med vad som ska installeras på datorer och plattor och hur det går till. Ett ökat plattformsoberoende innebär en övergång till tjänster på nätet och en ökad användning av molntjänster. Plattformsoberoende är inte en teknisk fråga, det är en fråga om verksamhetsutveckling.

Tydligt ansvar, avtal och uppföljningar är några nyckelkomponenter för att den pedagogiska verksamheten ska kunna fokusera på lärandet. 

Seminariet kan sammanfattas med att det idag finns tillräcklig erfarenhet för att kunna bygga en fungerande teknisk struktur, en fungerande organisation och en utvecklad pedagogisk verksamhet. Lösningen på tekniska problem inte är teknik utan samtal – regelbundna och strukturerade möten mellan teknik och pedagogik, mellan IT och förvaltning och mellan chefer. Att träffas och att ha mandat att bestämma är två nödvändiga ingredienser.

Kanske går det att hitta en gemensam faktor till – ett tydligt politiskt beslut som startskott! 

Text: Mats Östling