Med elevers lärande i fokus – Linköpings kommun har koll

Barn på skola

Utifrån en modell som framgångsrikt används i den kanadensiska provinsen Ontario har Linköpings kommun genom att bättre utnyttja tillgänglig statistik och analys, ökat meritvärdena markant.

– Linnéuniversitetet, som undersökt kommunen, kan visa på ökande meritvärden under flera år och menar att det är säkerställt, säger Lars Rejdnell, barn- och ungdomschef, på Framtidens Lärande 2015.

Artikeln är en del av dokumentationen från konferensen Framtidens Lärande 2015.

Allt handlar om att hålla fokus på vad som verkligen ger effekt på elevernas lärande. 

I Linköping utvecklar man också möjligheten att följa enskilda elever över tid och inte bara jämföra årskurser mellan varandra.

– Allt vi gör ska ha effekt, annars ska vi inte göra det, säger Lars Rejdnell.

Processer och återkoppling
I Linköping har förstelärarna getts en utbildning vid Londons universitet i att coacha. Detta för att kunna använda det kunnande som finns för att leda kollegor.

– Det handlar också om att synliggöra lärandet och ta reda på vad som har effekt, säger Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg i Linköping.

Av det skälet besöker också expertteam skolorna och återför sedan vad de ser till rektor och lärare.

– Det är skillnad på att ha kontroll och på att ha koll. Insynen leder till att vi får intressanta och goda samtal om vad som sker. Allt sker i positiv anda och vi är en sorts ”learning detectives”, säger Elisabeth Stärner.

Att använda data
En annan sak som sker är att man börjat använda statistik och data på ett mer genomtänkt sätt. Genom att skapa en gemensam ingång för förvaltning och rektorer har man också börjat få koll på datan. 

– Vi använder oss av statistiker för att få ut kunskap ur den data, av allt det som redan är tillgängligt, som vi behöver, berättar Klas Lind, sakkunnig.

Rektorerna får också snabb återkoppling på data, till exempel betyg, som de lägger in.

– Två veckor senare, senast, ska de ha återkoppling för att kunna sätta in åtgärder för de elever som det handlar om, säger Elisabeth Stärner.

Systematiskt kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet är på plats där kvalitetskoordinatorer är en ny grupp i verksamheten. Detta har inneburit att kommunen faktiskt lyckas med det till synes omöjliga uppdraget att få med alla sina elever, för det är genom att ha koll som det går att göra skillnad.

Test: Monica Esborn