Hackneys resa: Långsiktig skolutveckling ger resultat

Foto Anne Canning

Lärare, rektor, politiker. Alla måste stå bakom och vara involverade om ett förändringsarbete ska lyckas. Det menar Anne Canning, utbildningschef i Londonstadsdelen Hackney som de senaste åren varit ansvarig för att skolområden i London, som tidigare inte klarade sitt utbildningsuppdrag, har lyft sig. Rejält.

Anne Canning är utbildningschef och chef för Hackney Learning Trust, i Londonstadsdelen Hackney. Bakom sig har hon drygt 30 års erfarenhet från Londons skolor, som matematiklärare, rektor och som ansvarig för ”Learning&Achievment” i Tower Hamlet där skolorna under hennes tid som ansvarig förbättrade sina resultat avsevärt

– Jag drivs av en nyfikenhet. En nyfikenhet kring skolutveckling och hur systemen kan användas för förändring. Det är min drivkraft, säger Anne Canning.

Ett lyft för alla skolor
Hackney, som har drygt 260 000 invånare, är en stadsdel med blandad befolkning och har en hög andel barn som lever i fattigdom. 

Runt millenieskiftet var resultaten i Hackneys skolor bland de lägsta i hela landet. Då tog man det okonventionella greppet att lägga ut hela skolverksamheten i Hackney på The Learning Trust, ett icke vinstdrivande företag som startade 2002 som ett initiativ för att arbeta med utmaningarna. The Learning Trust fick mandat att vidta de åtgärder som de ansåg behövde göras. Kontraktet löpte på tio år och sedan 2012 är The Learning Trust en avdelning inom Hackneys kommunala förvaltning. Sedan starten av The Learning Trust har resultaten i Hackneys skolor förbättrats radikalt, men man är inte nöjd utan utvecklingsarbetet fortsätter och Hackney har nu ett rykte om sig att vara en stadsdel där skolorna genomgår kontinuerliga förbättringar som drivs av innovation och utveckling inom utbildningen.

– Vår erfarenhet är att kvalitet endast kan utvecklas över tid och en tioårsperiod är det perspektiv vi talar om, säger Anne Canning.

Utveckling startar i klassrummet

– Vi har ett tydligt klassrumsfokus eftersom det är den påverkan som sker i klassrummet som är avgörande. Det är fullt fokus på lärandet och naturligtvis utgår vi från forskning och vetenskapliga tankar, säger Anne Canning.

– The Learning Trust tar de obekväma men ibland nödvändiga beslut som behöver tas för att en skola ska kunna ta sig ur sina bekymmer. Det kan handla om att bygga en ny skola eller att be personal om att byta jobb. 

Vad gör skillnad?

– Det är helt avgörande att arbeta med ett helt skolområde, inte bara med enskilda skolor. Höga förväntningar är en annan sak som gör skillnad, liksom ledarskapet. Det måste vara ett inspirerat och starkt ledarskap på alla nivåer genom hela processen, framhåller Anne Canning.

Den metod som man ofta vill ta till när en skola inte fungerar är att byta ut personal, men The Learning Trust har en annan bärande tanke:

– Satsningen handlar om att träna och utbilda sig ur problemet – inte att rekrytera sig ur det. Bland annat ingår det att lärare besöker andra skolor, ett så kallat ”visit program” för att på så sätt professionellt utveckla lärandet.

Att samla och analysera data som underlag för beslut är en viktig del i utvecklingsarbetet – och man samlar in mycket data. 

– Vi använder oss av all tillgänglig data och tester för att skaffa oss kunskaper om skolan, liksom att arbeta inom systemet och förbättra det snarare än att reformera eller störa det. 

– Om du känner dina skolor väl så är det den kunskapen som leder dig till att förstå och att kunna avgöra vilka insatser som behöver göras, säger Anne Canning.

I en stadsdel som Hackney som har en av Londons högsta andel av barn som lever i fattigdom, är det viktigt att ha en gemensam syn på fattigdom:

– Det hjälper aldrig människor att man tycker synd om dem, att man ser ner på dem och tror att de inte har förmågan. Detta är en oerhörd central del för synsättet inom Hackney Learning Trust och jag kan inte nog betona den. Det handlar om att ha rätt ställda och höga förväntningar.

Två saker ser dock Anne Canning som de viktigaste för att få till stånd en utveckling som man fått i Londons tuffaste skolområden:

– Det måste finnas en insikt bland alla politiker att man måste och vill förbättra skolan. Och det måste finnas en tydlig inställning, att rektorer tillsammans med lärarna – alla – måste stå bakom förändringsarbetet.

Text: Monica Esborn
Foto: Bo Helmersson

Seminariet med och om Hackney var en del av DIUs förkonferens vid BETT-resan i samverkan med Challenge Partners