Challenge Partners: Nätverk för kollegialt lärande

Foto Sir George Berwick

Lampton School är en del av Challenge Partners, ett växande samarbete och partnerskap, med omkring 300 skolor runt om i Storbritannien som medlemmar. Skolorna är grupperade i nätverkshubbar och Lampton School leder i dag en av dessa hubbar, London West Alliance med drygt 20 skolor som har ett nära samarbete och utbyte. 

Genom att skolorna inom en hubb knyts närmare till varandra och ser varandra som partners som kan byta erfarenheter med varandra och utmana varandras görande på professionell basis, börjar positiva spiraler ta över de tidigare negativa. 

– En avgörande del är att tillit byggs upp i alla led, utan tillit är denna förändring omöjlig, framhåller professor Sir George Berwick, vd för Challenge Partners och tidigare rektor och delaktig i London Challenge, det statliga initiativ som under tio år i början av 2000-talet lyfte Londons skolor från Englands sämsta till Englands bästa.

Foto: Bo Helmersson