Ledarskap i fokus – också för eleverna

Foto Rabii Malik, Hayat Ahmed, och Chiedza Matsvai

Hayat Ahmed, Chiedza Matsvai och Rabii Malik, elever på Lampton School berättar hur skolans lärare starkt bidragit till att de klarat av att ha kommit dit de nu nått. På Lampton betonas ansvaret hos alla att stödja eleverna på alla sätt. Skolan är till exempel alltid öppen till klockan sex på kvällarna så att elever som är trångbodda hemma kan sitta på en lugn och trygg plats och studera. 

– Lärarna har ständigt utmanat mig att sikta högre och det har betytt oerhört mycket, berättar Rabii, som kommer från en familj utan utbildningstradition.

–  Lampton har förberett mig för att arbeta i en globaliserad värld, säger Chiedza. Skolan har fått mig att känna mig hemma och lärt mig att förstå min stadsdel, Lampton och därmed också mitt nya land, England. 

På Lampton finns också olika program för att träna eleverna i ledarskap, till exempel att träna yngre barn i debattteknik och argumentation, ett uppdrag som Rabii har.

– Jag tycker att det utvecklar mitt självförtroende och mig själv, säger Rabii.

– Det finns många sätt som vi medvetet använder för att träna ledarskap hos eleverna. Olika uppgifter som eleverna söker till och intervjuas för att få och som man får ersättning för, berättar Jacquie Smith, biträdande rektor. 

Text: Monica Esborn och Andreas Skog
Foto: Bo Helmersson