Lampton School: Skolan som lyfte – mot alla odds

Foto Lampton finns en Route map

– Jag skulle hellre tigga på gatan än skicka mina barn till en offentlig skola i London. Så uttryckte sig den konservative parlamentsledamoten Oliver Letvin i början av 2000-talet.

Och han var inte ensam om sin kritik. Londons skolor hade de sämsta resultaten i hela Storbritannien. Dåvarande premiärministern Tony Blair tillsatte en minister med särskilt ansvar för Londons skolor, ett omfattande utvecklingsprogram, London Challenge drog igång. Och det gav resultat. 

När London Challenge avvecklades tio år senare var Londons skolor landets bästa och trenden fortsätter. Lampton School i Hounslow i västra London, alldeles intill flygplatsen Heathrow, är en av de skolor som gjort resan – från sämst till bäst. 

Hounslow är en typisk förort till London. Men lite fattigare än andra förorter. Och oerhört mångkulturell. Det återspeglar sig bland Lamptons 1500 elever i åldern 11-19 år. Många elever är nyanlända från Mellanöstern och Östeuropa, genom närheten till Heathrow, och man har fem gånger så många elever men etnisk minoritetsbakgrund än det nationella snittet.

Integration och uppföljning
– Att arbeta med integrationsfrågor är en viktig uppgift för skolan, säger Stephen Davis, skolans rektor.På Lampton undervisar man systematiskt om religion, mångkultur och värderingar och man arbetar mycket aktivt för att se till att eleverna mår bra och utvecklas.

Och att skolan lyckas avspeglas i rapporterna från Ofsted, den engelska skolinspektionen, som vid de senaste tre inspektionerna gett skolan betyget ”outstanding”, det högsta på en fyrgradig skala. Ofsted påpekar också att skolans elever gör enastående framsteg, oavsett utgångspunkter, kön eller etnisk bakgrund, från när de börjar på skolan tills de lämnar den. 

– Tidigare kunde det finnas ett synsätt att om vi bara fick elever med mer studiemotivation, från andra områden, då skulle skolan kunna lyfta sig, säger Jacquie Smith, biträdande rektor och ansvarig för skolsamarbetet inom Challenge Partners. 

– Nu råder dock total enighet om att vi har de elever vi har och det är utifrån de förutsättningarna vi arbetar.

Ett verktyg i arbetet är att kartlägga elevernas utveckling. Man samlar in och analyserar stora mängder data.

– Så vet vi till exempel att bland våra elever med afrikanska rötter, har de med bakgrund i Nigeria och Ghana störst chans att lyckas i skolan eftersom det finns starka studietraditioner i dessa länder.

Utbildar blivande lärare
Lampton är en Teaching School, vilket innebär att man utbildar blivande lärare.

–  Genom att vi blev en Teaching School har vi nu möjlighet att utbilda och inte minst rekrytera de lärare som vi vill ha i våra klassrum. De lärare som kan skapa relationer till eleverna, det är dem vi väljer. 

Rekrytering av lärare är ett stort och generellt problem i England, men Lampton hittar ständigt nya sätt att få kunniga och engagerade lärare till sina elever. En idé som visat sig fungera är att göra speciallösningar för lärare i ämnen där det råder brist. 

– Till exempel att universitetsstudenter som doktorerat får möjlighet att fortsätta sin forskning en dag i veckan mot att de undervisar våra elever de andra fyra dagarna. Jag håller på med en sådan rekrytering just nu och hoppas att det ska gå i lås, säger Jacquie Smith.

Lärares lärande
Professionell fortbildning för lärarna är en annan pusselbit i skolans framgångar. Varje år sätter man utifrån sina behov upp mål med sin arbetslagsledare och som lärare bidrar man till ett ökat lärande om sin egen praktik och delar också med sig till andra lärare och skolor inom skolsamarbetet, Challenge Partners.

Text: Monica Esborn, Andreas Skog och Carina Näslundh