Läslyft och vända trenden med tre L

Anna Ekström

Läsutveckling, läslyft och kollegialt lärande var temat för Anna Ekström, Skolverkets generaldirektör på Framtidens lärande 2014. 

Anna Ekström, ser mycket positivt på satsningen Läslyftet och hon menar att PISA-resultatet faktiskt är något Skolverket litar på. Hon hänvisar till Leif Lewins undersökning som faktiskt pekar på att kommunaliseringen varit en bidragande orsak till det stora fallet. 

– Något har också hänt kring värderingarna. Skolan är inte längre lika angelägen för unga människor, framhåller hon. Och det behöver undersökas närmare, menar hon.

Anna Ekström ser stora möjligheter att genom förstelärarreformen locka skickliga lärare till de skolor där de bäst behövs. För det är om lärarna det handlar.

– Vi måste klara kompetensförsörjningen till läraryrket och vi måste lyckas höja kvaliteten i undervisningen, betonar Anna Ekström.

Förutom Lärarna – det första L:et – så handlar vägen till ökad kvalitet i den svenska skolan om att få en Likvärdighet:

– Alla skolor måste utvecklas till bra skolor, framhåller Anna Ekström.

Hon efterlyser också Långsiktighet, att de reformer som nu sjösatts får tid att verka och ges ett uthålligt stöd. Och hon tror benhårt på att det går att vända den negativa trenden:

– Tillsammans kan vi förbättra den svenska skolan och en viktig start är läslyftet, där Skolverket tittar på hur man gjort i Sandviken, säger hon. Alla lärare måste arbeta som språklärare, poängterar hon.

Erica Jonvallen, ansvarig för Läslyftet på Skolverket menar att man ute i kommunerna inte ska sitta och vänta på att läslyftet startar utan använda tiden till att förbereda sig.

– Tag reda på hur det faktiska läget ser ut på hemmaplan, gör en kartläggning. Sätt full fart och skriv och läs mycket, menar hon.

Och samtala om det ni läser!

Text: Monica Esborn
Foto: Skolverket