Medverka i rådslaget kring nationella handlingsplanen #skolDigiplan!

Foto Annika Agelii Genlott,

– Du är varmt välkommen att vara med i arbetet med #skolDigiplan, säger Annika Agelii Genlott, SKL, som leder projektet kring en nationell handlingsplan för skolväsendets digitalisering. På konferensen Framtidens lärande 2018 har du som verksam inom skolan möjlighet att delta i etta sådant rådslag.

Under ett pass berättar projektansvarig Annika Agélii Genlott, SKL, och Lars Lingman, Skolverket, om handlingsplanen och hur man som aktör inom skolväsendet aktivt kan medverka i rådslaget. Andra pass ger erfarenheter och perspektiv, liksom möjlighet till återkoppling och synpunkter.

SKL arbetar tillsammans med Skolverket fram en handlingsplan #skolDigiplan som syftar till att lyfta fram olika initiativ och aktiviteter som stöd för huvudmännen att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin. Arbetet med handlingsplanen startade upp i våras. Under arbetet hålls bland annat ett antal rådslag med olika målgrupper för att samla in erfarenheter och kunskaper från olika aktörer inom skolväsendet.

Rådslaget i samarbete med SKL och Skolverket blir en del av Framtidens lärande 2018, på Stockholmsmässan 29-30 oktober. Konferensen för enskilda och team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare, liksom för forskare, aktörer och leverantörer.