Öppna klassrumsdörrarna: steg för steg mot bättre elevresultat

Foto samarbete

”Steg för steg mot bättre resultat, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.” Lätt att säga. Inte lika lätt att göra. Vi presenterar tre steg som kan vara en väg att nå framgång i skolvardagen. Genom systematiskt, långsiktigt kollegialt samarbete. Steg som kan tas på varje skola, i varje kollegium.

Under temat ”Ledarskap och kollegialt lärande” på Framtidens lärande 2018, 29-30 oktober gör vi en serie seminarier kring tre nödvändiga komponenter i arbetet.

1 Lektionsobservationer – studera verkligheten
Att utveckla sin undervisning med stöd av lektionsobservationer.
Med Joakim Norberg och Helena Olivestam Torold, Skolinspektionen, Urban Hansson, Skolkompaniet.

2 Samtalet – reflektera kring det vi ser
Om professionella och effektiva samtal som grund för utveckling. Med Madleen Thyrén, Nackademin och Elisabeth Åsén Nordström, fil dr.

3 Ledarskapet – prioritera, motivera och organisera
Om tid, prioriteringar och systematiskt kvalitetsarbete, med fokus på undervisning. Med Jonas Fors och Anders Bobäck, Ludvika kommun, samt erfarna rektorer.

Sessionerna ”Öppna klassrumsdörrarna” arrangeras i samarbete med BRAVOLesson och Successful Schools på Framtidens lärande 2018, #framlar, Stockholmsmässan 29-30 oktober 2018. Konferensen för team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare, liksom för forskare, aktörer och leverantörer.


”Perfekt för team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare”