Läsning som skapar motivation, driv och elevengagemang

Foto Maria Wiman

Läsning ska vara lustfyllt och meningsfullt, men hur skapar vi de rätta förutsättningarna för detta? Och hur gör vi för att läsningen inte ska vara en inåtvänd process som man endast delar med sig själv?

Detta kommer Maria Wiman, som jobbar som högstadielärare i svenska och so i Huddinge att berätta om på Framtidens lärande, 29-30 oktober 2018!

Jag kommer att prata om hur man skapar riktiga mottagare till sin läsprocess, det vill säga hur man kan nå ut med sin läsning också utanför klassrummets (eller skolbibliotekets) väggar och dela sin läsupplevelse. Det blir en föreläsning om läsning som skapar motivation, driv och ett elevengagemang som får ringar på vattnet!

Maria Wiman har vunnit Huddinges pris för entreprenörskap samt Trevor Dolan priset. Hon är fast övertygad om att skolan ska vara viktig på riktig och att dagens ungdomar kan göra skillnad här och nu, ett synsätt som genomsyrar undervisningen varje dag. Med en magisterexamen i litteraturvetenskap i grunden brinner hon dessutom för läsande och skönlitteratur.

Maria Wiman medverkar också i Rundabords-samtal under konferensen där du kan ta reda på mer kring hur man kan skapa en lustfylld läsning. Ställ frågor och få svar av Maria Wiman och Axiell kring hur man kan arbeta med en läsprocess i WeLib – det digitala, moderna och pedagogiska skol- och bibliotekssystemet.

Programmet arrangeras i samarbete Axiell på Framtidens lärande, #framlar, Stockholmsmässan 29-30 oktober 2018. Konferensen för team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare, liksom för forskare, aktörer och leverantörer.