Nyheter kring Guldäpplet på Skolforum & Framtidens lärande, den 29-30 oktober

Foto finalisterna Guldäpplet 2018

Hur utvecklas lärares egen kompetens? Årets tre finalister till Guldäpplet Anna Bergström i Skellefteå, Daniel Nilsson i Kalmar och Maria Glawe i Trelleborg visar hur pedagogens repertoar förstärks med digitala verktyg. En nyhet kring Guldäpplet på Framtidens lärande är att de välkända runda-bords-samtalen – pedagogers samtal kring sitt arbete – nu tas till en ny nivå.

Årets tre finalister till Guldäpplet, Anna Bergström i Skellefteå, Daniel Nilsson i Kalmar och Maria Glawe i Trelleborg – grattis! De visar hur pedagogens repertoar förstärks med digitala verktyg, i slöjd, i matematik och gemensamt för allt lärande, i den språkliga utvecklingen. Goda pedagoger gör spännande och inspirerande bruk av digitala verktyg och sociala medier. Missa dem inte! Och som vanligt har Du möjlighet att möta årets Guldäpplepristagare i samband med prisutdelningen, på Skolforum & Framtidens lärande, den 29-30 oktober, på Stockholmsmässan.

Det blir flera nyheter kring Guldäpplet på Framtidens lärande, som är den två-dagars fördjupande konferensdelen, när Skolforum nu går samman med Framtidens Lärande. Vi tar nu våra välkända runda-bords-samtal – där pedagoger presenterar och sedan för ett samtal med deltagarna kring sitt arbete – till en ny nivå. Så blir Guldäpplepristagarnas presentationer didaktiska samtal, där pristagarna och deltagarna får tillfälle till ett samtal med professor Staffan Selander. Selander har med sina doktorander under ett decennium skapat skola kring didaktisk design, att förnya de lärande processerna. Liknande upplägg görs i många andra sessioner.

Utgångspunkten är det kollegiala utbytet av erfarenheter, i ett möte mellan likar (peer review). Till detta för vi i en serie sessioner systematik och ett yttre öga, ett andra perspektiv. På hemmaplan kan formen vara en kollega eller en skolledare som gör lektionsbesök och sedan har ett gemensamt reflekterande samtal. I grunden handlar detta om formerna för hur erfarenhet formuleras och synliggörs. Hur de växer till beprövad erfarenhet genom systematisk kollegial utveckling.

Vi talar ofta – med rätta! – om värdet av delande av erfarenhet. Men det räcker inte med delandet, erfarenheter behöver delas och prövas, ifrågasättas, bearbetas och utvecklas. Det är när olika perspektiv bryts, i dialogen och debatten som erfarenheten fördjupas. En process där större insikt nås, där kunskap växer.

Det här är ju inte nytt. Och det har varit kärnan i Framtidens lärande-konferenserna sedan starten 2009. Om många sagt att dessa konferenser varit spännande, så är detta ett av skälen.

Åter till Guldäpplet: Ett stort värde med Guldäpplets process med nomineringar, bedömning, delande och spridning av erfarenhet är att lyfta fram goda exempel och belöna insatser. Men kanske främsta värdet är att processen bidrar till utveckling av den professionella lärarerfarenheten, på vägen till beprövad gemensam kollegial erfarenhet. Professionsutveckling mitt i vardagen.

Guldäpplet lyfter fram lärare. Till en ny nivå på Framtidens lärande.

PS Andra nyheter blir Mark Levengood som konferencier vid prisceremonin och som talare om förändring.

Och inte minst tisdagens nyhet kommande vecka – avslöjandet av vinnaren av Guldäpplejuryns särskilda pris!